Saturday, May 22, 2010

Age determination ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ရင္ လူရာ၀င္

အသက္ကိုၾကည့္ျပီး လူအမ်ိဳးမ်ိဳးက သတ္မွတ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထားၾကတယ္။ ဘယ္ေလာက္ရွိမွ ဘာလုပ္ရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး။ မဲေပး၊ ေစ်း၀ယ္။ ကားေမာင္း၊ မိန္းမေတာင္း။ စစ္ထဲ၀င္၊ ပင္စင္ယူ။ ဘယ္ေလာက္ရွိမွ ဒီ(ဆိုဒ္)၀င္၊ ဒီရုပ္ရွင္ၾကည့္ စသျဖင့္။ ျပႆနာ ရွိလာရင္ ဆရာ၀န္ ပါရတတ္တယ္။

ေဆးပညာထဲမွာ Forensic Medicine ဆိုတဲ့ မႈခင္းေဆးပညာ သပ္သပ္ရွိတယ္။ အသက္ကို တိတိက်က် ဘယ္၍-ဘယ္မွ် ရွိတယ္ဆိုတာ စစ္ျပီး၊ တရားရံုးမွာ ထြက္ရတာလဲပါတယ္။ တရားခံ-တရားလို အသက္ကို ဇာတာနဲ႔ မရဘူး။ ဆရာ၀န္ကေန သြားေပါက္တာၾကည့္၊ ဓါတ္မွန္ ရိုက္ျပီး သိတာေတြနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ရတယ္။ ၉ တန္းစာေမးပြဲ အစိုးရစစ္ေခတ္တံုးက အသက္ ၁၅ ႏွစ္ မျပည့္လို႔၊ ေဗဒင္ဆရာနဲ႔ ဇာတာသစ္လုပ္၊ တရားရံုးသြား ၾကမ္းက်ိမ္၊ လိမ္ၾကည့္လည္း မရပါ။ ဥပေဒဟာ ဥပေဒတဲ့။ မက်ဘဲနဲ႔ တတန္းကို ၂ ႏွစ္ ေနခဲ့ရတယ္။ ဥပေဒဆိုတာကို နည္းနည္းေလးမွ အတိမ္းအေစာင္း မခံပါလားလို႔ မွတ္သား နာခံခဲ့ရတယ္။ အဲဒီေခတ္က ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ၾကာရင္ သာသြားတတ္သလို၊ ျခာသြားတတ္တာလည္းရွိတယ္။

Bone age “အရိုးၾကည့္-အသက္သိ” ဆိုတာနဲ႔ ဆရာ၀န္ေတြက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရတယ္။ Long bones ေခၚတဲ့ ေပါင္ရိုး၊ ေျခသလံုးရိုး၊ လက္ဖ်ံရိုး၊ လက္ေခ်ာင္းရိုးေတြမွာ ထိပ္ဖ်ားပိုင္းေတြက အရိုးကို လာဆက္တာက သူ႔အသက္နဲ႔သူ။ X-ray ရိုက္ရတယ္။ တံေတာင္ဆစ္ရိုးဆက္ရင္ ၉-၁၃ ႏွစ္၊ Iliac crest တင္ပါးဆံုအေပၚ-ေရွ႕ထိပ္ရိုးဆက္ရင္ ၁၂-၁၆ ႏွစ္၊ ညွပ္ရိုး (ေကာ္လာ-ဘုန္း) ၁၂-၂၂ ႏွစ္ စသျဖင့္ သိႏိုင္တယ္။

ကေလးေတြ အသက္ၾကေတာ့ ငယ္သြားေပါက္တာကို ၾကည့္ရတယ္။ အထက္-ေအာက္ အလည္ေရွ႕သြား ၄ ေခ်ာင္းက ၆-၁၂ လ၊ အထက္-ေအာက္ ေဘးေရွ႕သြား ၄ ေခ်ာင္းက ၉-၁၆ လ၊ ပဌမအန္ေရွ႕သြား ၄ ေခ်ာင္းက ၁၃-၁၉ လ၊ အထက္-ေအာက္ စြယ္သြား ၄ ေခ်ာင္းက ၁၆-၂၃ လ၊ အထက္-ေအာက္ ဒုတိယအံသြား ၄ ေခ်ာင္းက ၂၂-၃၃ လမွာ ေပါက္တယ္။ ႀကီးသြား ၃၂ ေခ်ာင္းမွာ ၆ ႏွစ္က စေပါက္တယ္။ ၁၃ ႏွစ္မွာ ၂၈ ေခ်ာင္းရွိၿပီး၊ အံဆံုးေတြက ၁၇-၂၁ ႏွစ္ေရာက္မွ ေပါက္တယ္။ အံဆံုးမေပါက္သ၍ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးဘူးေပါ့။ တရားတေပါင္ ျဖစ္ေလ့ရွိၾကတဲ့ အသက္ကေတာ့ ၁၆-၁၈ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

Voting age ဆိုတဲ့ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကိုလည္း တကမၻာလံုးမွာ အမ်ားဆံုး သတ္မွတ္တာက ၁၈ ႏွစ္ပါ။ ၁၆ ႏွစ္နဲ႔ မဲေပးလို႔ရတာ ၇ ႏိုင္ငံ ရွိသြားပါျပီ။ ၁၇ ႏွစ္ ရွိရင္ မဲေပးလို႔ရတာ ၆ ႏိုင္ငံ၊ ၂၀ ႏွစ္က ၄ ႏိုင္ငံ၊ ၂၁ ႏွစ္က ၁၆ ႏိုင္ငံ၊ အသက္အၾကီးဆံုးက ဥဇဗက္ကစၥတန္ ၂၅ ႏွစ္ရွိမွ ေပးရတယ္။ ဆလိုေဗးနီးယားမွာ ၁၆ ႏွစ္ေတာ့ ဟုတ္ပါရဲ႕ အလုပ္ရွိမွ မဲေပးရတယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ေတြက ေပးတဲ့မဲနဲ႔ တက္လာတဲ့ အစိုးရကမွ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးမယ္ ထင္ရတယ္။ လက္ေတြ႔မွာ အဲလိုလည္း ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္တာပါ။ မဲဆြယ္တံုးမွာ သည္းေျခၾကိဳက္ေတြ ေျပာျပီး၊ အာဏာရေတာ့ ဘာမွမလုပ္တဲ့ အစိုးရက အမ်ားၾကီး။ ဘာမဲျဖစ္ျဖစ္ ငါ့ပံုးထဲ ေရာက္ေအာင္လုပ္ျပီး၊ တက္အုပ္ခ်ဳပ္တာေတြလည္း ရွိတာဘဲ။

မဲေပးသူေတြကို အသက္နဲ႔သာ ကန္႔သတ္ျပီး၊ အေရြးခံမဲ့သူေတြကိုေတာ့ ေသြးစစ္သလို လုပ္တာေတြလည္း ရွိတယ္။ Blood group matching ေသြးအုပ္စု စမ္းတယ္-စစ္တယ္ဆိုတာ ေသြးလွဴသူနဲ႔၊ လူနာတည့္-မတည့္ စမ္းရတာပါ။ “ေသြးစစ္ေပးတဲ့ ဆရာနဲ႔ တည့္-မတည့္ စမ္းတာမဟုတ္ပါ။”

မဲေပးရာမွာ ခြဲျခားသလို မဂၤလာေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အသက္ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားၾကတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၁၈-၁၆ ႏွစ္ ျဖစ္တယ္။ ေယာက္်ားေလး-မိန္းကေလး မတူဘူး။ သတို႔သမီးအသက္က ပိုငယ္ေလ့ရွိတယ္။ ဆူဒန္မွာ အပ်ိဳေဘာ္၀င္ရင္ ရျပီတဲ့။ မဒါဂါးစကား၊ တန္ဇန္နီးယား၊ တူနီးရွား၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ ပါရာေဂြး၊ မိန္းကေလး ၁၄ ႏွစ္၊ အပ်ိဳျဖစ္တဲ့ အရြယ္ပါဘဲ။ ဘရူႏိုင္းနဲ႔ ကူ၀ိတ္မွာ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိလို႔ အပ်ိဳမျဖစ္ေသးလဲ ရပံုၾကတယ္။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ စကၤာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယမွာ ၂၁-၁၈ ႏွစ္။ တရုပ္မွာေတာ့ ၂၂-၂၀ ႏွစ္ရွိမွ လက္ထပ္လို႔ရတယ္။ အသက္ ငယ္ငယ္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳေပးတဲ့ ထံုးစံဟာ ေရွးက်ပါတယ္။ ဗုဒၶလက္ထက္ ရွင္သာရိပုတၲရာရဲ႕ညီ အငယ္ဆံုး (ေရ၀တ) ကို ၇ ႏွစ္သားမွာ မိဘေတြက မဂၤလာေဆာင္ေပးခဲ့ၾကတယ္။

၂၁ ရာစုထဲေရာက္ေပမဲ့ အီရန္ မွာ ေယာက္်ားေလး ၁၄ ႏွစ္၊ မိန္းကေလး ၉ ႏွစ္၊ လင္မယားျဖစ္လို႔ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးေတြအတြက္ေတာ့ ေဆးပညာအရ ငယ္လြန္းတယ္။ တေလာက ေဆးခန္းမွာ ကေလးလာေမြးတဲ့ မိန္းကေလးကို အသက္ေမးေတာ့ တိတိက်က် ေျပာပါတယ္။ ၁၅ ႏွစ္နဲ႔ ၁၀ လ။ ဆရာ၀န္က အားနာလို႔ သူ႔စာအုပ္မွာ ၁၆ ႏွစ္ လုပ္လိုက္ရတယ္။ အေကာင္းေတာ့ ေမြးပါရဲ႕ ကေလးက လသားနဲ႔ ဆံုးသြားရွာတယ္။ (ယူနီဆက္ဖ္) ရဲ႕ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ဘဲ လက္ထပ္ထိမ္းျမားသူ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ ဒီကေလးမ ပါခ်င္မွပါမယ္။ ဒုကၡသည္မို႔ ဟိုမွာလည္း စာရင္းေပ်ာက္၊ ဒီမွာလည္း စာရင္းမေပါက္။

ပင္စင္ေပးတဲ့ အသက္ကိုလည္း သတ္မွတ္ၾကတာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ပင္စင္ယူရမဲ့ အသက္၊ ပင္စင္ခံစားခြင့္၊ (ပင္စင္-ဖန္းဒ္)၊ စသျဖင့္ ပင္စင္ယူရမဲ့လူေတြ မနစ္နာရေအာင္၊ ပိုေကာင္းေအာင္ ၾကိဳးပမ္းမႈေတြသာ ရွိျပီး၊ ပင္စင္သြားရမွာကို မသြားဘဲ ေပကပ္ေနတာမ်ိဳးကိုေတာ့ (၀ီကီ-ပီးဒီးယား) (၀ီကီ-ျမန္မာ) ေတြမွာ ရွာလို႔မရဘူး။ ဆရာ၀န္ကိုလည္း အသက္ေက်ာ္ ေန-မေန လာမေမးပါ။

အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ စာေမးပြဲ ၀င္မေျဖရတဲ့ ျပႆနာေလးက အေသးအဖြဲပါ။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္က ၁၈ ႏွစ္ အၾကားကုိ လူငယ္လို႔ သတ္မွတ္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ သူတို႔ေလးေတြကို လူႀကီးေတြနည္းတူ တရားစီရင္ ျပစ္ဒဏ္ ေပးေနတာေတြကေတာ့ မ်ိဳးဆက္ကို ဆိုးသထက္ဆိုးေအာင္ လုပ္ရာက်တယ္။ က်န္းမာေရးအရဘဲ ေျပာရရင္၊ (ဘီ)ပိုး ကာကြယ္ေဆးကို ေမြးစကေန အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္၊ ေသခ်ာေပါက္ ထိုးေပးရပါတယ္။

ဥပေဒသံုးနဲ႔ အရပ္သံုး ေ၀ါဟာရေတြ ရွိတယ္။ Age of majority ဆိုတာ လူလားေျမာက္တဲ့ အရြယ္၊ လူၾကီးပိုင္း၀င္တဲ့ အသက္ကို ေခၚတယ္။ Age of license ဆိုတာကေတာ့ ဒါကိုလုပ္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္တဲ့ အသက္ျဖစ္တယ္။ Age of consent ဆိုတာကေတာ့ လိင္ဆက္ဆံတာမွာ စိတ္အလိုတူ-မတူ ေျပာျပႏိုင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္တဲ့ အသက္ျဖစ္တယ္။ Age of criminal responsibility ဆိုတာက ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္တာ လုပ္ေပမဲ့ အသက္ငယ္ေသးလို႔ အျပစ္ေပး အေရးယူဘို႔ မသင့္ေသးဘူးလို႔ သတ္မွတ္သက္ျဖစ္တယ္။

Age of majority မွာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ကေန ၂၁ ႏွစ္အထိ ရွိတဲ့ ၁၄၈ ႏိုင္ငံစာရင္းကို ျပဳစုထားတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ လို႔ သတ္မွတ္တာတဲ့ ၁၁၆ ႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္က စာရင္းမေပါက္ေသးဘူး။ တိုင္းျပည္က လူလား မေျမာက္ေသးလို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ၁၈ ႏွစ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူေတြကေန ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ ေရွ႕ေရးကို ျပ႒ာန္းပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ကို သင္ေပး၊ တင္ေပးၾကရပါမယ္။

၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ျပီးလို႔ လိုင္စင္ရွိေပမဲ့ လမ္းမွားဆိုတာသိရင္ ကားေမာင္းခ်င္ၾကမည္ မထင္။ “ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ ဆိုတာ ဘယ္လိုခြဲရမယ္ကိုသာ သိတဲ့သူမဟုတ္။ မခြဲဘဲေနသင့္တာကိုပါ သိတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။”

Dr. တင့္ေဆြ
၂၂-၅-၂၀၁၀

Read more...

Wednesday, May 19, 2010

Peptic ulcer ေလနာ ဆိုတာ ဘုရင္မွာလည္း ျဖစ္သည္

၁၉၈၂ အရင္ ဆရာ၀န္ျဖစ္ၾကသူေတြက ေလနာဆိုတာ ေရာဂါပိုးနဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔ သင္ခဲ့ၾကရတယ္။ စားခ်ိန္-ေသာက္ခ်ိန္ မမွန္သူ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားသူေတြမွာ ျဖစ္ၾကရတယ္လို႔ ဆိုခဲ့တယ္။ အလုပ္မ်ားတဲ့ ဆရာ၀န္၊ ဆယ္တန္းေျဖမဲ့ ေက်ာင္းသား အျဖစ္မ်ားလို႔လည္း Stress ulcer ေခၚခဲ့ၾကပါတယ္။ အလုပ္မမ်ားတဲ့ ဆရာ၀န္၊ (စထြက္စ္) မမ်ားတဲ့ ေက်ာင္းသား ကံေကာင္းသလား မေမးနဲ႔။ တကယ္ေတာ့ ထင္သေလာက္ ကံမေကာင္းပါ။ ၁၉၈၂ ေရာက္ေတာ့ ၾသစေတးလ် ဆရာ၀န္ ႏွစ္ေယာက္ကေန ေလနာနဲ႔ Helicobacter pylori (H. pylori) ပိုး ဆက္စပ္တာကို သိလာရလို႔ပါ။

အနာမ်ိဳး ၉၆ ပါးမွာ ေလနာ ၃၂ ပါး၊ ပါတယ္လို႔ ျမန္မာေဆးက်မ္းက ဆိုပါတယ္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္မွာ ၀န္ၾကီးတပါး အလုပ္မ်ားလား မသိပါ၊ ေလနာ စြဲေနလို႔ "ပခန္းမွာ-ေလ၊ ေလာင္းရွည္မွာ-ဓား၊ ခန္းပတ္မွာ-နား၊ ေရနံ တတိုင္ခ်င္းႏွင့္ လင္းပါ့မလား။" လို႔ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က သေရာ္ခဲ့ဘူးတယ္။ ျပင္သစ္ဘုရင္ ခ်ားလ္စ္ နံပါတ္ ၉ မွာလည္း ရွိသတဲ့။ ဒါလဲ သေရာ္တာ မဟုတ္ေပမဲ့ St. Bartholomew’s Day Massacre လူသတ္ပြဲၾကီးဟာ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္မွာ ေလနာထလို႔ ျဖစ္ရသလိုလို ဆိုပါတယ္။

Peptic Ulcer (PU) ေလနာမွာ Gastric ulcer (GU) အစာအိမ္နာ နဲ႔ Duodenal (DU) (ဒူယိုဒီနယ္)နာ ဆိုျပီး၊ ၂ မ်ိဳး ရွိတယ္။ (ဒူယိုဒီနမ္) ဆိုတာ အူသိမ္အစပိုင္း “င” ပံုေနရာေလးကို ေခၚတာပါ။ DU ဟာ အသက္ ၃ဝ က ၅ဝ ႏွစ္ အတြင္း အျဖစ္မ်ားတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေလ(စကား) မ်ားခ်င္ မ်ားမယ္၊ ကံ ပိုေကာင္းၾကတယ္။ ေယာက္်ားေတြေလာက္ ေလနာ မျဖစ္ဘူး။ GU ၾကေတာ့ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတယ္။ ျဖစ္ရင္လည္း ၄% က အစာအိမ္-ကင္ဆာ ျဖစ္တတ္တယ္။ ကံမေကာင္းျပန္ဘူး။

DU ၉ဝ% ေလာက္ နဲ႔ GU ၈ဝ% တို႔ဟာ (H. pylori) ေခၚတဲ့ ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္နဲ႔၊ က်န္တာက (NSAIDs) ေခၚတဲ့ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါ။ ေဆးလိပ္စြဲ၊ အရက္စြဲ၊ ေကာ္ဖီ-လက္ဘက္ရည္ စြဲသူေတြမွာ ပိုျဖစ္တယ္။ မ်ိဳးနဲ႔ရိုးနဲ႔ ဆိုသလို အေမ-အေဖ ျဖစ္ရင္ သား-သမီးမွာလည္း ျဖစ္တာေတြ ရွိတယ္။ အရင္က လက္ညွိဳးထိုးခဲ့ၾကတဲ့ အပူအစပ္နဲ႔ စိတ္ရႈတ္တာေတြကေတာ့ ေလနာရွိေနရင္ ပိုဆိုးေစတယ္လို႔သာ လက္ခံၾကေတာ့တယ္။

စားေနက် အခ်ိန္က်ရင္ အစာအိမ္က အစာေျခအရည္ ထြက္လာတာက အက်င့္ျဖစ္လာတယ္။ ထမင္း မက်က္ေသးလို႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ မအားလို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ပိုက္ဆံမရွိလို႔ျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ အက္စစ္ဓါတ္က အလိုက္မသိ ထြက္လာျပီး၊ ၀မ္းထဲမွာ တဂ်ဳတ္ဂ်ဳတ္ ျမည္လာတယ္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ဆြမ္းစားတံုးေခါက္သံ ၾကားတာနဲ႔ ေခြးေတြ၊ က်ီးကန္းေတြ အူၾက၊ အာၾကတယ္။ ဒီအေကာင္ေတြ ဗိုက္ထဲမွာလည္း အစာေျခရည္ေတြ ထြက္လာတာကိုး။

PU ရဲ႕လကၡဏာေတြကေတာ့ သိတဲ့အတိုင္း ဗိုက္နာမယ္၊ ေလတက္မယ္၊ အစာမေက်ျဖစ္မယ္၊ ပ်ိဳ႕-အန္မယ္။ ၾကာရင္ အစားပ်က္ေတာ့ အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့၊ အားေျပာ့တာေတြ ဆက္လိုက္လာမယ္။ နာပံုနာနည္းက ပူျပီးနာတာ၊ ေအာင့္တာ၊ စူးနာတာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ႏွလံုးနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘဲ၊ Heartburn လို႔ေခၚတာက အစာျမိဳျပြန္ထဲကို အက္စစ္ရည္ေတြ ဆန္တက္လို႔ နာတာကို ေခၚတယ္။ Gastro-esophageal Reflux Disease (GERD) ဆိုျပီး ေရာဂါနာမည္သစ္ ထြင္လိုက္ၾကတယ္။ GU က အစာစားရင္ နာတတ္ျပီး၊ DU က စားလိုက္ရင္ သက္သာလို႔ “ဆာနာ” လို႔ ေခၚတယ္။

ရက္တိုနဲ႔ နာတာရွည္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ၾကာေတာ့ အနာက က်ယ္လာျပီး၊ သူ႔အနီးအနားေတြကိုပါ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ေသးတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါေတြက အေတာ္ဆိုးတာေတြပါ။ အစာလမ္းေၾကာင္းကေန ေသြးယုိတာ၊ အနာျဖစ္ေနတဲ့ အစာအိမ္-(ဒူယိုဒီနမ္) ေပါက္တာ၊ ေအာက္ဆင္းလမ္း က်ဥ္းသြားလို႔ စားျပီး အန္ေနေတာ့တာ။ “တာ” သံုးတာဟာ အေရးေပၚေတြပါ။ အစာအိမ္ေပါက္လို႔ နာတာက စူးရွျပီး နာတာမ်ိဳး။ ဗိုက္ မေနႏိုင္-မထိုင္ႏိုင္ တအားနာျပီး၊ ေဆးရံုကို အေျပးအလႊား လာရတယ္။ အခ်ိန္မေတာ္က မ်ားတယ္။ ရိုးရိုး ဓါတ္မွန္ ရိုက္တာနဲ႔ အစာအိမ္ေပါက္တာကို အေသအျခာ သိႏိုင္တယ္။ “အသဲ” ေပၚမွာ “လျခမ္းေကြးေကြးေလး” ကုိ ျမင္ရတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္စရာ မေကာင္းပါလား။ မေကာင္းပါ၊ ခြဲတာစိတ္တာ ခံရရွာပါေတာ့မည္။

ေသြးအန္တာကို (Hematemesis) ေခၚတယ္။ TB ျဖစ္လို႔ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါ (Hemoptysis) နဲ႔ မတူဘူး။ ေကာ္ဖီႏွစ္လို ညိဳမဲမဲ အရည္ေတြ အန္တာ။ အန္မထြက္ဘဲ ေအာက္ဆင္းရင္ ေသြးက၀မ္းထဲပါမယ္။ အခ်ိန္ၾကာတာမို႔ ၀မ္းက မဲနက္ေနမယ္။ (Melaena) လို႔ ေခၚတယ္။ ကတၲရာေစးလိုေနတာ။ အစာအိမ္က ေသြးယိုတာ မဟုတ္တာလည္း အဲလိုဘဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အသဲေျခာက္ေရာဂါရွိသူ၊ အစာျမိဳျပြန္ ေအာက္အဖ်ားက ေသြးျပန္ေၾကာအထံုးေတြ ေပါက္လို႔ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မ်က္စိနဲ႔ မျမင္သာေပမဲ့ ၀မ္းထဲမွာ ေသြးနည္းနည္းခ်င္း ပါေနတာကို အႏုၾကည့္ မွန္ဘီလူးနဲ႔စစ္မွ သိရမယ္။

ေလနာရွိေနတာကို Barium meal ေဆးၿမိဳၿပီး၊ ဓါတ္မွန္႐ိုက္တာနဲ႔ Endoscopy ကရိယာထည့္ၾကည့္တာနဲ႔ ေသျခာေအာင္ စစ္ရတယ္။ မီးေတာင္ကို အေပၚက ၾကည့္ရသလို၊ အလည္မွာ အနာေနရာက ခြက္ေန၊ အနားေဇာက္က ေအာက္ကို တည့္တည့္က်ေနျပီး၊ ေဘးမွာ ေခ်ာ္ရည္ ဆင္းတဲ့လမ္းေတြလို ျဖာထြက္ေနတယ္။

ေလနာကို ကုဘို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္သလဲဆိုတာ သိရမယ္။ ေရွာင္ရမယ္။ အျဖစ္မ်ားလို႔ ဆရာလည္း မ်ားတယ္။ ေဆးေပးကုတဲ့ Medications လည္း မနည္းဘူး။ ပိုးကိုႏိုင္တဲ့ေဆးနဲ႔ အစာေျခရည္ကို သက္ေရာက္တဲ့ေဆး၊ ႏွစ္မ်ိဳးက မပါမျဖစ္ ေပးပါတယ္။ ပိုးအတြက္ Antibiotics ပဋိဇီဝေဆး၊ Amoxacillin, Tetracycline, Claithromycin, Metronidazole ေတြကို သံုးတယ္။

Antacids အက္စစ္ဓါတ္ပ်ယ္ေဆးေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ဗမာျပည္မွာ (ဂ်ဲလ္မက္)၊ ကုလားျပည္မွာ (ဒိုင္ဂ်င္း) လူအေတာ္ မ်ားမ်ား ၀ါးစာေနၾက။ အခုထုတ္ေသးလားေတာ့ မသိဘူး။ (ဆိုဒါမင့္) ဆိုတဲ့ေဆးျပား အလည္မွာ ခ်ိဳင့္ခြက္ေလးနဲ႔မို႔၊ “ခ်က္ပံုပါတဲ့ေဆး” လို႔ အရပ္ထဲမွာ ေခၚၾကတယ္။ စာအုပ္ၾကီးေတာ့ ဆန္ေနမွာဘဲ။ ေဆးေသာက္ပံု-ေသာက္နည္းကိုပါ ထည့္ေရးပါရေစ။

Aluminium Hydroxide and Oxide, Magnesium Trisilicate 250-1500 mg တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊ Magnesium Carbonate, Magnesium Oxides, Magnesium hydroxide 200-400 mg တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊ Calcium Carbonate 1250-1500 mg တေန႔ ၃ ၾကိမ္။

အက္စစ္ အထြက္နည္းေဆး Atropine Sulphate 0.5-1.0 mg IM ထိုးေဆး၊ Proton pump inhibitors (Omeprazole, Rabeprazole) 20-40 mg တေန႔ ၁ ၾကိမ္၊ ၁ လ၊ ၁ လခြဲ ေသာက္ပါ။ Histamine H 2-receptor Antagonists (Ranitidine) 150 mg တေန႔ ၂-၃-၄ ၾကိမ္။

DU ဆိုရင္ Cimetidine 800 mg အိပ္ရာ၀င္၊ 300-400 mg အစာစားျပီးတိုင္း တေန႔ ၂-၃-၄ ၾကိမ္၊ ၁ လ၊ ၁ လခြဲ ေသာက္ပါ။ သက္သာလာရင္ ည 400 mg ေသာက္ပါ။ လတ္တေလာ အစာအိမ္နာဆိုရင္ 800 mg အိပ္ရာ၀င္၊ ဒါမွမဟုတ္ 300 mg အစာစားျပီးတိုင္း၊ ၂ လေသာက္ပါ။ အစာေျခရည္ေတြ အထက္ဆန္တာျဖစ္ရင္ 400-800 mg တေန႔ ၂-၃ ၾကိ္မ္၊ ၁ လခြဲ ေသာက္ပါ။ Heartburn နဲ႔ အစာမေက်ျဖစ္ရင္ 200 mg တေန႔ ၁-၂ ၾကိမ္၊ အစာမစားခင္ နာရီ၀က္ၾကိဳ ေသာက္ပါ။

Mucosal protective agents ဆိုတာကေတာ့ အစာလမ္း အတြင္းလႊာကို ကာကြယ္ဘို႔ေဆးပါ။ အန္တဲ့သူေတြအတြက္ Metoclopramide 10-15 mg စားေဆး တေန႔ ၃-၄ ၾကိမ္ေပးရတယ္။

ဗိုက္ တအားနာရင္ Buscopan, Hyoscine 10-20 mg IV/IM ထိုးေဆး။ စားေဆး တေန႔ ၃-၄ ၾကိမ္။ Diclofenac 25-75 mg စားေဆး တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ Spasmocip, Spasmonil, Spasmo-Proxyvon စားေဆး တေန႔ ၂-၃-၄ ၾကိမ္။ လိုအပ္ရင္ ခြဲစိတ္ကုသတာ လုပ္ရတတ္တယ္။ Laparoscopic surgery, Vagotomy, Antrectomy, Pyloroplasty ေနာက္ျပီး G-J ေခၚတဲ့ အစာအိမ္နဲ႔ အူကို ဆက္ေပးတဲ့နည္းက စိတ္၀င္စားဘို႔ ေကာင္းတယ္။

Lifestyle ဆိုတဲ့ လူေနမႈပံုစံပါ ေျပာင္းဘို႔ လိုႏိုင္တယ္။ အပူအစပ္ ေရွာင္၊ ေကာ္ဖီ ေလ်ာ့၊ ေဆးလိပ္-အရက္ ျဖတ္ပါ။ စိတ္ဖိအားမ်ားတဲ့ အလုပ္ကေန ေျပာင္းလို႔ရရင္ ေျပာင္းပါ။ တေန႔ နာရီ၀က္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါ။ (မယ္ဒီေတးရွင္း) လုပ္တာ ေကာင္းတယ္။ “ေလနာ ေရာဂါရွိရင္ စတုမဓူ၊ သၾကား၊ ထန္းလ်က္၊ ေဆး၊ စားတာဟာ ဥပုသ္ေစာင့္ေပမဲ့ သီလမပ်က္ဘူး။” လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

(ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္) ကုိ ဖိအားနဲ႔ထည့္ထားတဲ့ Carbonated beverage ေခၚတဲ့ ဘီယာ၊ ဆိုဒါ၊ (စပရင္း-၀ါးတား)၊ ကိုကာကိုလာ၊ စပရိုက္၊ (အင္နာဂ်ီ-ဒရင့္ခ္) ေတြက ေလနာအတြက္ မေကာင္းပါ။ Sodium bicarbonate (Baking powder) ေဆာ္ဒါမံႈ႔ ေသာက္ရင္ ခ်က္ခ်င္းလို သက္သာေပမဲ့ ၾကာရင္ အစာအိမ္ ေပါက္ေစႏိုင္တယ္။

ဘာေဆးမွ မရွိတံုး နာလာရင္ ေရ တခြက္-ႏွစ္ခြက္ ေသာက္လိုက္ပါ။ ႏြားနို႔ ေသာက္ပါ။ သြားေလရာ ေဆးယူသြားပါ။ ဆာရင္စားဘို႔ စားစရာတခုခု ယူသြားပါ။ ေက်ာ္တဲ့အစားေတြ ေရွာင္ပါ။ အေစ့အဆံေတြ၊ တိုဖူး၊ ပဲပုတ္၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပင္လယ္ထြက္ အသီးအႏွံေတြ၊ ဟင္းႏုႏြယ္ရြက္ေတြ တည့္ပါတယ္။ အသားမွာ red meats ကိုေလ်ာ့ျပီး၊ lean meats, cold-water fish ပိုစားပါ။ ျပဳျပင္ထားတဲ့ဆီ trans-fat ေလနာနဲ႔ မတည့္ပါ။

အစာကို နည္းနည္းခ်င္း ခဏခဏစားပါ။ စားေနက် အစားအစာေတြသာ စားတာ ေကာင္းတယ္။ အစာလမ္းက သူခ်က္လုပ္ေပးေနၾကဟာကို ပိုၾကြမ္းက်င္ပါတယ္။ အီတာလ်န္-ပီဇာ၊ ဘာဂါ-ယန္းကီး၊ ဆူရွီး-ဂ်ပန္၊ ကုလားမွန္-ရိုတီး၊ ထမင္းခ်ည္းစားတာ ဗမာ၊ တရုပ္ဟာ ေခါက္ဆြဲ။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ စားေနၾကဘဲ ေကာင္းတယ္။

အရပ္သံုး ေဆးနည္းမွာ Basil leaves ပင္စိမ္းရြက္ကို စားခိုင္းတယ္။ ဂ်င္း (ခ်င္း)စိမ္းသည္ ေလနာ၊ ၀မ္းဗိုက္-ရင္ေခါင္းနာ တို႔ကိုႏိုင္၏လို႔ ဆိုတယ္။ တိုင္းရင္းေဆး တခုက Vitamin C ဟာ ေလနာနဲ႔ မတည့္ဘူးေရးတာ ဖတ္ရတယ္။ မဟုတ္ပါ။ ဗီတာမင္စီ 500 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္ ေသာက္ရင္၊ ေသြးယိုတာအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိတယ္။ ခ်ယ္ရီသီး၊ ဘလူးဘယ္ရီသီးလိုဘဲ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကလည္း အဆိပ္အေတာက္ ေျပေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရွးဗမာေဆးနည္းက တမ်ိဳးဆိုတယ္။

စကားအရာမွာ နာမည္တလံုးနဲ႔ ရွိခဲ့တဲ့ “စကားေတာင္စား အမတ္” ဟာ ဘုရင္က ခရမ္းခ်ဥ္သီး စားေကာင္းတယ္ ဆိုေတာ့ အလိုက္သင့္ ေလွ်ာက္လိုက္တယ္။ မၾကာခင္ ဘုရင္မွာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေၾကာင့္ ေလနာထေတာ့ "မွန္လွပါ အရွင္မင္းျမတ္ရဲ႕ “ကြၽန္” မို႔ အရွင့္ အလိုကို လိုက္ၿပီး၊ တင္ရေၾကာင္းပါဘုရား။" လို႔ ေလွ်ာက္ျပန္တယ္။

ေရာဂါဘယမ်ားသည္ တခ်ိဳ႕လူေတြထက္ သတၲိေကာင္းၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအလို မလိုက္ပါ။ “ကြၽန္” မဟုတ္ေသာ လူမ်ားသည္ သတၲိ-ဗ်တၲိ ေကာင္းၾကသည္။ ဘုရင္ဆိုးမ်ား ဗိုက္နာရင္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးၾကမည္ မဟုတ္ပါ။

Dr. တင့္ေဆြ
၁၉-၅-၂၀၁၀

အစာမက်ျဖစ္ျခင္း Indigestion နဲ႔ ရင္ပူေလာင္ျခင္း heartburn အတြက္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ မွီ၀ဲသံုးစြဲေနၾက တဲ့ Proton pump inhibitors ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Omeprazole (Prilosec), Lansoprazole (Prevacid), Rabeprazole (Aciphex), Pantoprazole (Protonix), Esomeprazole (Nexium), and Zegarid ေဆးေတြေၾကာင့္ Osteoporosis အရိုးေရာဂါ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ၃၀-၅-၂၀၁၀ ေန႔က လန္ဒန္မွာ သုေတသနစာတမ္းတခု ထုတ္ျပန္လိုက္တယ္။

Osteoporosis ဆိုတာ အမ်ိဳးသမီး ၃ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္။ အမ်ိဳးသား ၁၂ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ျဖစ္ေနတဲ့ အသက္ၾကီးရင္ အရိုးက်ိဳးလြယ္တတ္တဲ့ ေရာဂါျဖစ္တယ္။ National Institute for Health and Clinical Excellence က ဒီေဆးမ်ိဳးဟာ ထိေရာက္တာ မွန္ေပမဲ့ သိပ္ၾကာၾကာ (၂ လက္ထက္ ပိုၾကာေအာင္) မသံုးသင့္ဘူးလို႔ အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

၃၀-၅-၂၀၁၀

Comments
AungNN said...
ဆရာခင္ဗ်ား၊ အစာအိမ္မေကာင္းတာၾကာပါၿပီ၊ Barium meal X'ray ရိုက္ဘူးတယ္၊ H pylori အတြက္ endoscopy & biopsy လုပ္ၿပီး H Pylori ရွိတယ္ဆိုလို႔ ေဆးစားၿပီး စစ္ေတာ့ ေကာင္းသြားၿပီဆိုလို႔ အစားလဲ သိတ္မေရွာင္ရေတာ့၊ ဒါေပမဲ့တလေလာက္မွာဒိုင္းကနဲ ၿပန္ၿဖစ္တာ-ေလၿပန္ထဒါ၊ တေၿဖးေၿဖးနဲ႔ပိုပိုဆိုးလာတာ-အခု - ေကာ္ဖီ၊ လဖက္ရည္၊ ငရုပ္သီး၊ မဆလာ၊ ခရမ္းခ်င္သီး၊ လိမ္ေမာ္သီး စားလို႔မရ၊ ေသာက္လို႔မရပါ၊ anti acid ေတြေသာက္ေနရ၊ အခု႔ nexium တေန႔တလုံးေသာက္၊ ဒီၾကားတဲလိုရင္လိုသလို anti acid လဲေသာက္ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရင္ညြန္႔ေအာင့္လို႔ gas pressure လာလာေဆင့္တဲ့သေဘာပါ။ ေနာက္ေလ့လာၾကည့္တာ anti acid ထဲက calcium ေၾကာင့္မသင္ကာတာနဲ႔ anti acid တတ္ႏိုင္သေလာက္မစားဘဲေနေတာ့ ေအာင့္တာ gas pressure ၿဖစ္စင္နဲသြားပါတယ္။ အခု Nsaid ေတြ ေသာက္ေနရလို႔ anti acid နဲ႔ Buffer လုပ္ၿပီးေသာက္ေနရပါတယ္။

ေကာ္ဖီၿပန္ေသာက္ႏိုင္ေအာင္ဘာဆက္လုပ္သင့္ပါသလဲ၊ အၾကံေပးပါရန္ - ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
May 23, 2010 9:50 AM

Dr. Tint Swe said...
အစာမက်ျဖစ္ျခင္း Indigestion နဲ႔ ရင္ပူေလာင္ျခင္း heartburn အတြက္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ မွီ၀ဲသံုးစြဲေနၾက တဲ့ Proton pump inhibitors ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Omeprazole (Prilosec), Lansoprazole (Prevacid), Rabeprazole (Aciphex), Pantoprazole (Protonix), Esomeprazole (Nexium), and Zegarid ေဆးေတြေၾကာင့္ Osteoporosis အရိုးေရာဂါ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ၃၀-၅-၂၀၁၀ ေန႔က လန္ဒန္မွာ သုေတသနစာတမ္းတခု ထုတ္ျပန္လိုက္တယ္။

Osteoporosis ဆိုတာ အမ်ိဳးသမီး ၃ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္။ အမ်ိဳးသား ၁၂ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ျဖစ္ေနတဲ့ အသက္ၾကီးရင္ အရိုးက်ိဳးလြယ္တတ္တဲ့ ေရာဂါျဖစ္တယ္။ National Institute for Health and Clinical Excellence က ဒီေဆးမ်ိဳးဟာ ထိေရာက္တာ မွန္ေပမဲ့ သိပ္ၾကာၾကာ (၂ လက္ထက္ ပိုၾကာေအာင္) မသံုးသင့္ဘူးလို႔ အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

DTS
30-5-2010
May 30, 2010 4:19 PM

Read more...

Friday, May 14, 2010

Sweating (Perspiration) ေခြ်းထြက္ျခင္း

ေခြ်းထြက္တဲ့အိတ္ (Sweat glands) ရွိတဲ့အေကာင္တိုင္းကေန ေရနဲ႔ဓါတ္ဆားေတြကို အေရျပားကေန ထုတ္ေပးႏိုင္တယ္။ Transpiration, Diaphoresis လို႔လဲ ေဆးစကားမွာ သံုးတယ္။ လူေတြမွာ ေခြ်းထြက္ေပးျပီး ကုိယ္ရဲ႕အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညွိတာပါ။ ေခြ်းထြက္ရင္ ေအးသြားေစတယ္။

ဒါတင္မကဘဲ ေယာက္်ားေတြ ထြက္တဲ့ေခြ်းဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကို ဆြဲေဆာင္မႈ သေဘာေဆာင္တဲ့ pheromone ကိုပါ ထုတ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ဒီအစြမ္းဟာ ေသးငယ္တဲ့ အေကာင္ေလးေတြမွာ သိသိသာသာရွိတာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။

ေခြ်းထြက္တာက အိုက္မွသာ မဟုတ္ပါ။ ပ်ိဳ႕လာတဲ့အခါ၊ ဂဏာမျငိမ္ျဖစ္တဲ့အခါေတြမွာလဲ ထြက္တယ္။ ေခြ်းထြက္နည္းတဲ့ အေကာင္ထဲ ေခြးလည္းပါတယ္။ ျမင္းကေတာ့ လူလိုဘဲ ဂ်ိဳင္းက ေခြ်းထြက္တယ္။ ေခြ်းထြက္မ်ားတာကို Hyperhidrosis လို႔ေခၚတယ္။ ေခြ်းထြက္ေစေအာင္လုပ္ေပးတာက အေရျပားေပၚမွာရွိတဲ့ အပူခ်ိန္ကိုသိတဲ့ အာရံုခံနဲ႔ ဦးေႏွာက္ထဲက Hypothalamus ေနရာေတြက ျဖစ္တယ္။ စိတ္လႈတ္ရွားမႈေၾကာင့္ထြက္တဲ့ေခြ်းက လက္ဖ၀ါး၊ ေျခဖ၀ါး၊ နဖူးေတြကသာ ထြက္တတ္ျပီး၊ ကုိယ္လက္လႈတ္ရွားလို႔ ထြက္တာက တကုိယ္လံုးက ေနထြက္တယ္။

ေခြ်းထဲဘာေတြပါတယ္ဆိုတာ တေယာက္နဲ႔တေယာက္မတူဘူး။ ေရ၊ Lactate နဲ႔ Urea ဆိုဒီယံ၊ ပိုတက္ဆီယံ၊ ကယ္လ္စီယံ၊ မက္ဂနီဆီယံ၊ စတာေတြပါတယ္။ တေန႔တေန႔ ေခြ်းကေန ေရ ကုန္သြားတာဟာ (၁၀၀) ကေန (၈၀၀၀) မီလီလီတာအထိရွိတယ္။ ဓါတ္ဆားကလည္း ၃၅၀ (မီလီမိုးလ္)၊ ဆိုဒီယံ ၃၀-၆၅ (မီလီမိုးလ္) စတာေတြ ထြက္ေစတယ္။

ေခြ်းထြက္လြန္တာကို Hyperhidrosis ေခၚတယ္။ လြန္တယ္ဆိုတာကလည္း တကုိယ္လံုးနဲ႔ လက္၊ ေျခ၊ ဂ်ိဳင္း၊ ေပါင္ျခံ၊ ေနရာတခုခုဆိုျပီး မတူဘူး။ ေမြးရာပါနဲ႔ ေနာက္မွျဖစ္တာ ၂ မ်ိဳးရွိတယ္။ ေမြးရာပါေတြက ငယ္ကတည္းကျဖစ္တယ္။ ၾကီးမွျဖစ္သူေတြဆိုရင္ Thyroid လည္ပင္းအၾကိတ္၊ Pituitary ဦးေႏွာက္အၾကိတ္၊ ဆီးခ်ိဳ၊ Tumors ကင္ဆာ၊ Gout ေဂါက္ေရာဂါ၊ ေသြးဆံုးတာ၊ မာၾကဴရီအဆိပ္သင့္တာ နဲ႔ ေဆး၀ါးေတြေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ေရာဂါမရွိဘဲ ေခြ်းထြက္မ်ားသူေတြမွာ စိတ္လႈတ္ရွားမႈ၊ အစားအေသာက္၊ အနံ႔အသက္ေတြကလည္းျဖစ္ေစတယ္။ Aluminium chloride ေဆးကို ဂ်ိဳင္းေခြ်းထြက္မ်ားသူေတြကိုေပးတယ္။ ၃-၅ ရက္ေပးျပီး သက္သာတာကို ၾကည့္ဘို႔ လိုတယ္။ ေခြ်းထြက္တဲ့အိတ္ေတြကို Botulinum toxin A ထိုးေဆးေပးရင္ ၄-၉ လခံတယ္။ စားေဆးထဲမွာ Oxybutynin (Ditropan) ဆိုတဲ့ ဆီးမထိန္းႏိုင္သူေတြကိုေပးတဲ့ေဆး။ Glycopyrrolate (Robinul), Propantheline bromide (Probanthine), Benzatropine (Cogentin) ေဆးေတြလည္းေပးႏိုင္တယ္။ စိတ္လႈတ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဆိုရင္ Antidepressants နဲ႔ Anxiolytics ေဆးေတြေပးရတယ္။ ခြဲစိတ္ကုသနည္းမွာ (ETS) နည္းနဲ႔ အာရံုေၾကာတမ်ိဳးကို ျဖတ္ေပးရတာပါ။

Read more...

Wednesday, May 12, 2010

Lungs and Kidneys အထူ နဲ႔ အပါး

“တရြာသားကို ရည္းစားလုပ္ေတာ့ လြမ္းရတတ္သည္။ ပ၀ါပါးကို ၾကက္သားထုပ္ေတာ့ စြန္းတတ္သည္။” အထဲကဟာ လူျမင္ေစခ်င္လ်င္ အကႌ်ပါး၀တ္ၾကသည္။ အခုေခတ္မွာ အပါးပင္လ်င္ မ၀တ္ခ်င္ၾကေတာ့ပါ။ စကၠဴပါးပါး၊ အ၀တ္ပါးပါး၊ ပါးေသာအရာမ်ားသည္ ေပါက္ျပဲလြယ္သည္။ လံုေအာင္ မဖံုးႏိုင္ပါ။

ဒါေပမဲ့ ကိုယ္၀န္ေရျမြာအိတ္ဟာ မထူေပမဲ့ သေႏၶသားကို လံုေအာင္ဖံုးျပီး၊ ေကာင္းေကာင္း ကာကြယ္ႏိုင္တယ္။ ပါးတယ္ ဆိုတိုင္း အားနည္းခ်က္ မဟုတ္သလို၊ ထူတိုင္းလဲ အားသာခ်က္ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မည္။ “သိပ္ထူတဲ့ေကာင္” ဆိုတာ ႏွိမ္ေျပာခံရတာပါ။ တံတိုင္းထူၾကီးေတြ၊ နံရံျမင့္ၾကီးေတြေဆာက္တဲ့ အေလ့က ေရွးက်သြားပါျပီ။

လူေတြလုပ္တဲ့ နံရံေတြဟာ လံုေအာင္သာ လုပ္ေပးတယ္။ ဒါေတာင္ ကိုယ့္ကုိယ္ကို (ဗြီအိုင္ပီ) လုပ္သူေတြဟာ တံတိုင္းေပၚမွာ ပုလင္းကြဲေတြပါ စိုက္ထားရေသးတာ။ (ဆူပါ-ဗြီအိုင္ပီ) ေနရာေတြၾက ပုလင္းကြဲနဲ႔ မရလို႔၊ ဓါတ္ၾကိဳးေတြ တပ္ထားရေသးတယ္။ လွ်ပ္စစ္၀ိုင္ယာ ၀င္းထရံ Electric fences ဟာ (မာ့ခ္တြိန္း) ေရးခဲ့တဲ့ “အာသာဘုရင္ၾကီး ေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္ရေသာ ယန္းကီး တေယာက္” ၀တၲဳထဲမွာ ပါခဲ့တာမို႔ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သြားျပီ။

လူမွာေတာ့ အဖံုးအကာေတြက လံုျခံဳေအာင္ ဖံုးအုပ္ေပးတဲ့ျပင္၊ သဏၭာန္ေပၚေအာင္လဲ ေဖၚေဆာင္ေပးတယ္။ လိုအပ္ရင္ သင့္တာေတြ ၀င္-ထြက္ေစအာင္ဆိုတဲ့ ရႈတ္ေထြးတဲ့ တာ၀န္ကိုပါ လုပ္ႏိုင္ေသးတယ္။ ေမြးကတည္းကေန ေသတဲ့အထိ ရွဴလိုက္တဲ့ေလကို သန္႔သြားေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ အလုပ္ကို အဆုပ္ထဲက အင္မတန္ ပါးလႊာျပီး၊ Alveoli ေခၚတဲ့ ေလအိပ္ေလးေပါင္း သန္း ၃၀၀ ကေန လုပ္ေပးတယ္။ Gas exchange “ေလလဲလွယ္ေရးဌာန” ေပါ့။ ႏွစ္လမ္းသြား တာ၀န္ယူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ ပါးသလဲဆိုရင္ (မိုက္ခေရာင္) ၂၀၀-၃၀၀ သာ အထူရွိတယ္။ (မိုက္ခေရာင္) ဆိုတာ ၁ မီတာရဲ႕ ၁ သန္းပံု ၁ ပံု ေျပာတာ။ စကားမွာ “အေတာ္ပါးတဲ့ေကာင္” ဆိုတာ အကင္းပါးတာကို ေခၚတာမို႔ ခ်ီးက်ဴးရာ က်တယ္။

လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာ အဖံုးအကာေတြ ေနရာတကာ ရွိတယ္။ လက္ဖမိုးမွာက အေရပါး၊ လက္ဖ၀ါးမွာ အေရထူ။ ႏုတ္ခမ္း၊ မ်က္ခမ္း၊ ေမြးလမ္း တို႔မွာ ႏိုင္လြန္စလို ပါးျပီး၊ ပိုးလို ေခ်ာတဲ့ အဖံုးလႊာရွိတယ္။ လူမွာ အထူဆံုး၊ ေခါင္းကိုဖံုးတဲ့ ဦးေရခြံဟာ ငါးထပ္ရွိတာ။ ေဘာလံုးသမားေတြၾက ထူယံုမကဘူး၊ မာေသးတယ္။ အေရျပားရဲ႕ ေနာက္အလုပ္တခုက ကိုယ္ထဲက ေရနဲ႔ဆားကို စြန္႔ထုတ္ေပးတယ္။ နဖူးကေခြ်း ပါးစပ္ထဲက်ေအာင္ အလုပ္လုပ္ရသူမ်ားက ငံတာသိၾကတယ္။ ထမင္းခ်က္ရင္ မ်က္စိထဲ ေခြ်း၀င္တဲ့ အိမ္ရွင္မေတြ ငရုပ္သီးမကိုင္ဘဲ စပ္ၾကရတယ္။ (လီယို-ေတာ္လ္စထြိဳင္) ၀တၴဳေတြကို ဆယ္တန္း ျပဌာန္းစာအုပ္ လုပ္ဖူးတယ္။ တပုဒ္မွာ “လက္မွာ အသားမာ မရွိရင္၊ ထမင္းမေၾကြးဘူး” တဲ့။ အသားမာေတြ ရွိေနေအာင္ အလုပ္လုပ္တာေတာင္မွ ထမင္း၀ေအာင္ မစားရတာကိုေတာ့ အခုေခတ္ စာေရးဆရာေတြက (ဆင္ဆာ လြတ္ရင္) ေရးၾကေစခ်င္တယ္။

ေနာက္ ပါးလြလြေလး တခုကေတာ့ ေက်ာက္ကပ္ထဲက Bowman's capsule ျဖစ္တယ္။ လူ႔ေက်ာက္ကပ္ဟာ ေရစစ္နဲ႔ တူတယ္။ အ၀တ္စ ျဖဴျဖဴေလးကို နခမ္းမွာ သြပ္ၾကိဳး၀ိုင္းေလး ထည့္ခ်ဳပ္ျပီး၊ ေအာက္မွာ ခြ်န္ေနေအာင္ ဆက္ခ်ဳပ္တားတာ။ အေပၚကေန ေရေလာင္းထည့္ရင္ အနယ္-အမံႈေတြကို ေအာက္မက်ေအာင္ စစ္ေပးမယ္။ ပရိကၡရာ (၈)ပါးထဲမွာလဲ “ပရိသာ၀န” ဆိုတာ ေရစစ္ပါ။ ေရစစ္နဲ႔ စစ္တာခ်င္း တူေပမဲ့ ေက်ာက္ကပ္က လိုခ်င္တာေတြကို ခ်န္ထားျပီး၊ မလိုတာေတြကို စစ္ထုတ္ျပစ္တာမို႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးကို (ေဘာမင္း-ကက္ပ္ဆူးလ္) ကေန လိုခ်င္တာေတြ စစ္ထားျပီး၊ မလိုတာေတြ ထုတ္ေပးလိုက္ေတာ့ “ဆီး” ျဖစ္လာရတာပါဘဲ။

နယ္နိမိတ္ေတြကို ျမစ္ေတြ၊ ေတာင္ေတြ၊ ပင္လယ္-ေရအိုင္ကမ္းေျခစတဲ့ သဘာ၀ နယ္ျခားေတြနဲ႔၊ ဒါေတြမရွိရင္ နယ္ျခား မွတ္တိုင္ေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို မေက်ာ္ရဘူးလို႔ ဥပေဒနဲ႔ တားထားေပမဲ့ သိတဲ့အတိုင္း ဗမာျပည္မွာ နယ္စပ္တိုင္းက ေန႔တိုင္း၊ ၀င္-ထြက္ေနၾကတယ္။ ထိုင္းနဲ႔ မေလးရွားကို ေက်ာက္ကပ္လိုဘဲ တဖက္သတ္ဘဲ သြားတယ္။ ကန္ေတာ့ပါရဲ႕ ထြက္ေနသူေတြကို ဆီး လို႔ ေျပာခ်င္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ရွိရင္ လိုတာေတြကိုပါ ထုတ္ျပစ္တယ္။ တိုင္းျပည္က ေက်ာက္ကပ္နာနဲ႔ တူေနလို႔၊ Albumin ေတြပါ ဆီးထဲပါေနတယ္။

အိႏၵိယ နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ေတြကေတာ့ အဆုပ္ထဲက ေလအိပ္နံရံနဲ႔ ဆင္တယ္။ အ၀င္ေရာ၊ အထြက္ေရာဘဲ။ ျပန္ေျပာင္း-ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနတာက အာသန္-ကသည္းသူပုန္ နဲ႔ ေခၚေတာကုလားေတြ လာေစ၊ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ့္ ႏိုင္ငံသားေတြ ထြက္ေစ။ (ေအာက္စီဂ်င္) ကို ထုတ္ျပီး၊ (ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္) ကို စုပ္ယူတာမ်ိဳး။

အေရွ႕ေျမာက္နယ္စပ္ကေတာ့ ဘာနဲ႔တူလည္းဆိုရင္ “မီးနီရပ္ကြက္” မွာ (ကြန္ဒြန္) မပါတဲ့လူကုိ ဧည့္ခံေနရသလိုဘဲ။ မရွိလို႔ လုပ္စားပါတယ္။ ကုမရတာနဲ႔ ညားေနရရွာတယ္။ ခုခံအားကိုပါ ဖ်က္ဆီးတယ္။ လက္ယပ္ကလည္း ေခၚေနၾကေသးတာ။

“အမွန္နဲ႔ အမွားၾကားမွာ ပါးပါးပါးေလးသာ ျခားတယ္” လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။ လံုျခံဳေအာင္ စည္းတား ထားခဲ့ေပမဲ့ ဒႆဂီရိက သီတာမင္းသမီးကို ခိုးသြားႏိုင္ခဲ့တယ္။ တံတိုင္းျမင့္မွာ ပုလင္းကြဲ စိုက္တာနဲ႔ မလံုျခံဳပါ။ ေအာက္စီဂ်င္နဲ႔တူတဲ့ ေလာင္စာ-စြမ္းအင္ေတြက ေျပာင္းျပန္ ထြက္ေနတာမို႔ ဓါတ္ၾကိဳးလည္း မဆင္ႏိုင္ပါ။ Supermax ဆိုတာ ကုန္တိုက္ မဟုတ္ဘူး။ High Security Prison အထူး-လံုျခံဳ-တင္းၾကပ္တဲ့ အက်ဥ္းစခန္းကို ေခၚတာ။ Guantanamo ပင္လယ္ေအာ္က ဟာမ်ိဳး ေပါ့ဗ်ာ။ ေ၀ဖန္တာ၊ ကန္႔ကြက္တာကို ေလးစားရမွန္း သိေတာ့ ဒါလဲ ပိတ္ရေတာ့မယ္။ (ဘာလင္) တံတိုင္းဟာ ၂၈ ႏွစ္သာ ခံတယ္။ ေဆြးေျမ့လို႔ ပ်က္သြားတာ မဟုတ္ပါ။ တံတိုင္းခတ္စရာမလိုေအာင္ လုပ္ၾကလို႔ပါ။

ဗမာျပည္ကို ေရျမႊာအိပ္နဲ႔သာ ကာကြယ္ဘို႔ သင့္တယ္ မဟုတ္ပါလား။ အဆုပ္လည္း ေကာင္းၾကပါေစ၊ ေက်ာက္ကပ္လည္း ေကာင္းၾကပါေစ။

Dr. တင့္ေဆြ
၁၂-၅-၂၀၁၀

Read more...

Sunday, May 9, 2010

Research and Experience တိတိက်က် သုေတသန ႏွင့္ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ကုိယ္ေတြ႔မ်ား

“ကုိယ္ေတြ႔” ဆိုတာ လူတိုင္းမွာရွိတယ္။ ကုိယ္တိုင္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားတာ ေရးရင္ Memoirs ကုိယ္ေရး အတၳဳပၸတၱိ ေခၚတယ္။ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးကို အေျခခံတဲ့ Based on real story စာအုပ္-ရုပ္ရွင္ေတြလဲ အမ်ားၾကီး။ ကုိယ္တိုင္ ေတြ႔ပါတယ္-ျမင္ပါတယ္လို႔ Witness ကေန တရာရံုးမွာ သက္ေသထြက္တာမ်ိဳး။ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ Testimony လုပ္တာမ်ိဳး။ ဒါေတြက တဦးခ်င္းစီရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔ သက္သက္ပါ။ “ဟုတ္တယ္-မွန္တယ္” ဆိုတာကို က်မ္းက်ိန္တာတို႔၊ လက္၀ါးကပ္တိုင္တို႔နဲ႔ “မဟုတ္ရင္ေတာ့လား” ဆိုတာျပီး၊ “အမွန္ခိုင္းတာမ်ိဳး” ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ပညာနယ္ပယ္တခုမွာ “ေဆးကုတာ” ဆိုပါစို႔ ႕႕႕ ပညာရပ္က သိပၸံျဖစ္တာမို႔ စမ္းသပ္မႈေတြ၊ သီအိုရီေတြ၊ အကိုးအကား၊ သုေတသန စတာေတြက အေျခခံလဲ ျဖစ္တယ္၊ မွန္-မမွန္ရဲ႕ “ေပတံ” လဲ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တမ်ိဳးကေတာ့ အႏွစ္ႏွစ္ အလလက ကုိယ္တိုင္ ေတြ႔ရ-ၾကံဳရတာေတြ။ တေယာက္ထဲကေန အမ်ားၾကီးကို ေတြ႔လာတာမ်ိဳးပါ။ က်မ္းမတိုက္ဘဲ ေရးၾက-ေျပာၾကတယ္။ လက္မခံလဲ ေဗြမယူတာမ်ိဳး။

သုေတသနေပမဲ့ ေဗြယူခ်င္စရာေတြ ရွိတယ္။ ေရွ႕ေနာက္ မညီတာ မၾကာခဏ ေတြ႔ရတတ္တယ္။ ဆိုပါစို႔ တေလာက “ငရုပ္သီး စားရင္ (ကယ္လိုရီ) သံုးျပစ္တာမို႔ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ေစတယ္” တဲ့။ ေနာက္ တဖက္ကေန ၾကည့္ရင္ အစပ္တို႔ ဟင္းခပ္ အေမႊးအၾကိဳင္တို႔မွာ အာဟာရတန္ဘိုးဆိုတာ မည္ကာမတၲသာ ပါေပမဲ့၊ သူ႔အစြမ္းက စားခ်င္စိတ္ကို ဆြေပး-ျခဴေပးႏိုင္လို႔ စား၀င္ေစတယ္။ စားေတာ့ ၀တာေပါ့။ ဘာကို ယူမလဲ။ အစပ္မပါရင္ စားမ၀င္သူေတြ အမ်ားၾကီးထဲ ကြ်န္ေတာ္လည္း ပါတယ္။ ခရီးက သြားရဖန္မ်ားေတာ့ ေနရာေဒသေတြ အေၾကာင္း ေနာေက်ေနလို႔ ဥေရာပ ဘယ္ေနရာ သြားသြား ငရုပ္သီးကို ငါးေျခာက္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ငါးပိနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာ္ေလွာ္ ယူသြားမွ စားရတာ တင္းတိမ္တယ္။

Social Science မွာ ပညာရွင္ေတြကေန ဂဃနဏ ေလ့လာျပီး၊ သီအိုရီ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေကာက္ခ်က္ဆြဲတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္တယ္။ ပါေမာကၡတဦးကေန အဲလိုလုပ္ျပီး၊ ေရးလိုက္တာဟာ အျမဲတန္း မမွန္ႏိုင္ဘူး။ မွားသြားရင္ ေနာက္တခါ ဂဃနဏ ေလ့လာျပန္ျပီးသကာလ၊ စာတအုပ္ ထပ္ထုတ္ႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးဟာ တခါ လြဲသြားရင္ “ေျမာင္းထဲ ေရာက္သြားျပီ” လို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ သိပၸံမွာေတာ့ (ဒါ၀င္) တို႔ (နယူတန္) တို႔ကို လွန္ဘို႔ မလြယ္ေသးဘူး။

ေဆးပညာကိုဘဲ ဆက္ပါမယ္။ “တေနရာနဲ႔ တေနရာ ဘယ္ဟာမွ မတူပါလား” ဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။ ဗမာျပည္မွာ ဘာေတြ ေပါလဲ။ ေျမြ ေပါတယ္။ ငွက္ဖ်ား မ်ားတယ္။ ဘာေတြ ရွားလဲ ေဆးေကာင္း ရွားတယ္။ စားေကာင္း ေသာက္ဘြယ္ ၀ယ္ႏိုင္သူ မမ်ားဘူး။ တျခား တိုင္းျပည္ေတြမွာ ဗမာေျမြ မရွိလို႔၊ ေျမြေဆးကို ဗမာျပည္မွာ ထုတ္မွ ထိေရာက္ပါတယ္။ သူမ်ားဆီမွာ 3D computer graphics လုပ္ေနၾကခ်ိန္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ရွိတဲ့ 3D ဆိုတာက (TB, Malaria, HIV-AIDS) ေရာဂါၾကီး သံုးမ်ိဳး။ အသံထြက္ဘဲ တူတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ဆရာ၀န္ေတြကို TB အေၾကာင္း သိပ္သင္မေပး ၾကေတာ့ဘူးတဲ့။ ျမန္မာျပည္က ေဆးေက်ာင္းသားမ်ား သိပ္ကံေကာင္းၾကပါလား။

အညာေဒသရဲ႕ တျခမ္း၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္၀ွမ္းမွာ တာ၀န္က်ခဲ့တာ မ်ားလို႔ ဒီေဒသမွာ ဘာေတြ ေပါျပီး၊ ဘာေတြ ရွားလဲ ေကာင္းေကာင္း သိတယ္။ လက္လွမ္း မေ၀းတဲ့ အညာဧရာ၀တီေဘးက အေျခအေနလဲ တီးမိ ေခါက္မိပါေသးတယ္။ ခုေတာ့ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ျခမ္းနဲ႔ ေျမာက္ျခမ္းက လာတဲ့လူေတြနဲ႔ အတူေနရ၊ ေဆးကုေပးရ လုပ္ရျပန္ေတာ့ အသိသစ္ေတြ တိုးလို႔လာ ျပန္တယ္။ ေရာဂါေတြ၊ ေ၀ဒနာေတြ။ ျဖစ္ေနၾကတာေတြ နဲ႔ ျဖစ္အံုးမွာေတြ။

လူေတြကို ရေစတဲ့ ေရာဂါဘယေတြကလဲ ေနရာမတူရင္ ကြဲျပားၾကတာဘဲ။ ကံ နဲ႔ စိတ္ ကို အသာထား၊ ဥတု နဲ႔ အာဟာရမွာ ကြာျခားသြားၾကလို႔ဘဲ။ ေရာဂါပိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကလဲ လူနဲ႔ သိပ္တူၾကတာ။ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ သိပ္ရွာတတ္ၾကတာကလား။ မတူတာက ပိုးေတြ၊ အေကာင္ေတြဟာ လူေတြလို ဗီဇာမလိုဘဲ ဟိုႏိုင္ငံ၊ ဒီႏိုင္ငံကို ကူးခြင့္ ရွိတယ္။ ဒီျပည္-ျပည္နယ္ေတြက စကားမတတ္လဲ စားဘို႔ ေသာက္ဘို႔ မခက္ဘူး။ ယဥ္ေက်းမႈ မတူတာ အပထား၊ ေတြ႔တဲ့သူနဲ႔ ညားလို႔ရတယ္။ ဘာသာေရး ေဘးခ်ိတ္။ ဥပုသ္၊ တနဂၤေႏြ၊ ေသာၾကာ ဘာမွလိုတာ မဟုတ္ပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေျမပံုမွာ ႏိုင္ငံရယ္၊ တိုင္းရယ္၊ ျပည္နယ္ရယ္၊ ေနာက္ဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုလား သူပိုင္ဆိုလား၊ ဘာေတြ ဘယ္လိုခြဲခြဲ၊ ေရာဂါ-ေ၀ဒနာေတြကိုေတာ့ အမိန္႔အာဏာနဲ႔ ဖိႏွိပ္-တားျမစ္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။ စစ္္ကုိင္းတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းမွာရွိတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြလည္း ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ နဲ႔ နာဂေတာင္တန္းက လူေတြမွာ ရွိၾကတယ္။ ေသြးအား၊ ဗီတာမင္ နည္းတာေတြ တူတယ္။ စိတ္ေသာကေတြ တူတယ္။ လိင္ကေန ကူးစက္ေရာဂါေတြ တူတယ္။ ၀မ္းေလ်ာ-၀မ္းပ်က္ တူတယ္။ မတူတာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။

သူတို႔ဆီမွာ အဆိပ္ပါတဲ့ေျမြ မရွိဘူး။ ေမြးစကေလး ေမးခိုင္ေရာဂါ၊ အရင္က မၾကာမၾကာ ေတြ႔ခဲ့တယ္။ ဒုကၡသည္ ေဆးခန္းမွာ လာေမြးတာ အခုထိ ကေလး ၁၂၇ ေယာက္၊ တျခားေမြးခန္း ေဆးခန္းေတြ သြားေမြးတာလည္း မနည္းဘူး။ ေမးခိုင္တဲ့ကေလး တေရြးသားမွ မေတြ႔ပါ။ ကေလးဖြါးျပီး၊ သားဦးဆိုရင္ မေအမွာ ႏို႔နာ ေပါက္တာ ၃ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ေလာက္အထိကို ကုေပးခဲ့ရတာ။ အခု အားလံုးေပါင္း ၃ ေယာက္ထက္ ပိုမေတြ႔ေသးဘူး။ ျပည္နယ္က လာသူေတြ အေတာ္ေကာင္းပံုရတယ္။ “ကံ” ေျပာတာ။ “မိခင္-ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး” ေတာ့ မသိပါ။

အထဲတံုးက Hydrocele မုတၲ နဲ႔ Hernia အူက် ဆိုတာ ေပါသလား မေမးနဲ႔။ ဆရာ၀န္ျဖစ္စေတြ လက္ေတြ႔ သင္ဘို႔ အေကာင္းဆံုး ေရာဂါေတြဘဲ။ မံုရြာ၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းမွာ အစာအိမ္ေပါက္တာ ခဏခဏ ခြဲေပးရတယ္။ အခု ရွာမွရွား။ အူအတက္လည္း အထဲမွာ မ်ားေပမဲ့ အခု ၂ ေယာက္စ၊ ၃ ေယာက္စသာ ရွိတယ္။ ေယာက္်ားေလး ငယ္ငယ္ေတြ ဆီးအိမ္မွာ ေက်ာက္တည္တာ ငါန္းဇြန္-ျမိဳ႕သာ-ပုလဲဘက္မွာ အေတာ္မ်ားတယ္။ ဒီေရာက္ေတာ့ တခါမွ မလာေသးဘူး။ ကေလးေတြမွာ ပန္းငံုတာ Phimosis ၾက ပိုမ်ားတယ္။ TB ကေတာ့ တိုင္းျပည္က ထြက္ေျပးလာလည္း မသက္သာပါ။ အထဲကေန ပါလာတာေရာ။ အသစ္ကူးခံရတာေရာ။ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ HIV ဘယ္ဆီမွာ ျဖစ္ျဖစ္ (အာရွတိုက္မွာ) အတူတူပါ။

သုေတသနေတြကို ျပန္ေကာက္ပါရေစ။
“ဗီတာမင္ B သည္ ႏွလံုးေရာဂါကို သက္သာေစသည္။”
“ဗီတာမင္ E သည္ အရက္မေသာက္သူမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာ အသဲအဆီမ်ားေရာဂါ ကုသရန္ အလားအလာေကာင္း။”
“ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ဗီတာမင္ D မ်ားမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ေစာ ေမြးျခင္းမွ တားဆီးႏိုင္။”
“ပန္းနာရွိသည့္ကေလးမ်ား ဗီတာမင္ D နည္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။”
“ဗီတာမင္ D သည္ ခုခံအားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ ေရာဂါမ်ားအတြက္လည္း ေကာင္းသည္။”

ဗီတာမင္ေတြကို အျမဲအေကာင္းေတြခ်ည္းလို႔ ထင္ၾက၊ သတ္မွတ္ၾတတယ္။ A မ်ားသြားရင္ေတာ့ မေကာင္းျပန္ဘူး။ C ကို မ်ားမ်ား ေပးတာ ဘာမွ မျဖစ္ဘူးလို႔ အစဥ္တစိုက္ နားလည္ထားရာကေန တေန႔ကဘဲ “ဗီတာမင္ C ႏွင့္ E မ်ားစြာ ေပးျခင္းသည္ ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏိုင္။” လို႔ သုေတသနတခု ထြက္လာျပန္တယ္။

“ေကာက္ခ်က္ကို ခုန္ခ်သလို ဒေရာေသာပါး မလုပ္အပ္ဘူး။” လို႔ ဆိုပါတယ္။ သုေတသနေတြကို အထူးျပဳ ေလ့လာသူေတြက လြဲရင္ ေခါင္းစဥ္သာ ဖတ္ျပီး၊ မွတ္ယူၾကတာမ်ားတယ္။ သတင္းသမားေတြဆိုတာက ဖတ္တဲ့လူကို ဖမ္းစားဘို႔သာ အဓိကမို႔ မ်က္လံုးက်ယ္၊ ပါးစပ္ဟေစေအာင္သာ သုေတသနသတင္းကိုပါ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဆြဲေဆာင္ တတ္ၾကတယ္။ စာတမ္းတခုလံုး မဖတ္ရင္ တခါတေလ သုေတသန ဆိုလိုခ်က္ ပ်က္ေရာ။

ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ “မ်ား-မ်ားလာတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြကိုလည္း အားကိုးပါ။ သုေတသန ဆိုတိုင္းလည္း ကိုင္းရိႈင္းဘို႔ ဆႏၵမေစာပါနဲ႔။” သုေတသနေတြကိုလည္း သတင္းေရာင္းစားတာထက္မက အေလးအနက္ ေလ့လာရပါမယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၉-၅-၂၀၁၀

Read more...

Thursday, May 6, 2010

ARV ေမ်ာက္ကိုက္၍ ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးထိုးရျခင္း

ေဒလီမွာ ေမ်ာက္ေတြ ေပါပါသည္။ ေဒါင္းေတြလည္း ေနရာတကာမွာ ေတြ႔ရသည္။ လင္းတေတြကလည္း မ်ားလြန္းလွသည္။ ဆႏၵျပသူေတြ သူတို႔ျပတဲ့ သံရံုးေခါင္မိုးမွာ လင္းတ တအုပ္ နားေနတာေတြ႔လို႔ ေက်နပ္အားရျပီး၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ၾက၊ အတိိတ္-နိမိတ္ ေကာက္ၾကဘူးပါသည္။ ႏြားေတြ ကြ်ဲေတြဆိုတာ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံက လူေတြထက္ အလြတ္လပ္ၾကီး လြတ္လပ္ၾကပါသည္။

တေန႔က လူနာတဦး ေမ်ာက္ကိုက္ခံရလို႔ အစိုးရေဆးရံုသြားျပေတာ့ ေခြးရူးကာကြယ္ေဆး အထိုးခိုင္းတယ္လို႔ ေျပာျပီး ေဆးခန္းကို အနာလာျပ၊ ေမးျမန္း-ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေဆးခန္းမွာ အလုပ္ကူ-ပညာယူေနၾကတဲ့ (ေဗာ္လန္တီရာ) ဆရာမမ်ား အံ့ၾသေနၾကသည္။

“ဟုတ္တယ္ ေခြးရူးေရာဂါဆိုတာ ေခြးသာမက တျခား တိရစၧာန္ေတြကေနလည္း ကူးႏိုင္တယ္။” တိရစၧာန္ေတြဆိုတာ Domestic အိမ္ေမြးေရာ Wild ေတာေနပါ အေကာင္မွန္သမွ်ကေန ကူးႏိုင္တယ္။ တခါက မူၾကိဳတန္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေလးတေယာက္ ေက်ာင္းမွာ domestic animals, wild animals ဆိုတာေတြ သင္ရတယ္။ တေန႔မွာ သူ႔ကို ဧည့္သည္ ၾကိဳဘို႔ ေလဆိပ္သြားေတာ့ ေခၚသြားတယ္။ အျပင္ဗဟုသုတလည္း ရေအာင္ေပါ့။ “သမီး ဒါက domestic airport လို႔ ေခၚတယ္။ မွတ္ထား။။” ဒီေတာ့ ကေလးမက “ဒါဆိုရင္ wild airport က ဘယ္မွာလည္း” တဲ့။

ေခြးအျပင္ လင္းႏို႔၊ ေမ်ာက္၊ ေၾကာင္၊ ေျမေခြး၊ ၀ံပုေလြ၊ ရက္ကြန္း-၀ံ၊ နံေစာ္-ဖ်ံ၊ ကိုင္အုတ္-၀ံပုေလြ၊ ေျမြပါ၊ အသားစား-ဖ်ံ၊ ၀က္၀ံ စတဲ့ အေကာင္ေတြကေနလည္း ေခြးရူးေရာဂါ ရေစႏိုင္တယ္။ လူ႔သြားရည္ကလည္း ေခြးရူးကူးႏိုင္ေသးတယ္။ ကိုက္တဲ့သြားက အသားထဲ နစ္၀င္ မသြားေတာင္မွ သြားရည္ အ၀င္ခံရရင္ ကူးႏိုင္တယ္။

Rabies ဆိုတဲ့ စကားက (လက္တင္) ေရာ (သသၤကရုိက္) ဘာသာကပါ လာတာ။ ေနရာတကာမွာ ေရွးကတည္းက ရွိတဲ့သေဘာ ေဆာင္တယ္။ ကမၻာမွာ တႏွစ္ လူ ၅၅၀၀၀ ေခြးရူးေၾကာင့္ ေသေနရတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း အဆိုးေတြ စုေနတာ အာဖရိက နဲ႔ အာရွ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ နဲ႔ ပညာ-အသိနည္းပါးမႈ။ ေရာဂါဆိုးေတြ နဲ႔ စနစ္ဆိုးေတြ။

ေရာဂါရွိတဲ့ အေကာင္ရဲ႕ တံေတြးထဲမွာ ပါေနတဲ့ (ဗိုင္းရပ္စ္) ပိုးက အကိုက္ခံရသူရဲ႕ အာရံုေၾကာကတဆင့္ ဗဟို အာရံုေၾကာစနစ္ကို ေရာက္လာတာနဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ျပလာတယ္။ အဲဒီအဆင့္ ေရာက္ရင္ အခုထိေတာ့ ကုမရႏိုင္တဲ့ေရာဂါ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေကာင္ကိုက္ခံရတာနဲ႕ ကာကြယ္ေဆးကိုသာ အားကိုးႏိုင္ပါတယ္။ တိရစၧာန္ေတြ အိမ္မွာ ေမြးရင္ ပံုမွန္ ကာကြယ္ေဆးေတြ ထိုးေပးပါ။

ေခြးရူးကို Hydrophobia လို႔လဲ လူသိမ်ားတယ္။ “ေရေၾကာက္” ေရာဂါေပါ့။ Chickenpox “ေရေက်ာက္” ဆိုတာက တမ်ိဳးပါ။ ေရကို ေၾကာက္တယ္ ဆိုတာက ေရကို မၾကိဳက္တာ၊ မုန္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ေရကို တအားေသာက္ခ်င္ရွာလြန္းလို႔ ေရျမင္တာနဲ႔ ျမိဳခ်ဘို႔ ျပင္လိုက္ရင္ အာေခါင္နဲ႔ လည္ေခ်ာင္းမွာ အတင္း မခံမရပ္ႏိုင္ နာက်င္တာ ခံစားလာရတာကို ေျပာတာပါ။ ေရျမင္ရင္ တက္ခ်င္ လာမယ္။

တခ်ိန္တံုးက ျမိဳ႕နယ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဆးရံုကို ေရာက္လာတယ္။ ေဆးရံုနဲ႔ သူတို႔ အိမ္ကလည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္။ ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးက စိတ္သေဘာေကာင္းလို႔ လူခ်စ္လူခင္ မ်ားတယ္။ “ဆရာ ကြ်န္ေတာ့္ ဇနီး ႕႕႕ ျခံထဲ ေလ်ာက္ျပီး၊ အပင္ေတြ ကိုင္ပံုရပါတယ္၊ တကိုယ္လံုး ယားေနတယ္”။ ဥကၠ႒ရဲ႕ ဇနီးဟာ သူတို႔ သားသမီးေတြအျပင္ တိရစၧာန္ေတြကိုလဲ ခ်စ္တာ ကြ်န္ေတာ္ သိတယ္။ လူနာကို အကဲခတ္ၾကည့္တယ္။ အင္ျပင္ ေခၚတဲ့ (အလာဂ်ီ) ရလို႔ ယားတာမ်ိဳး မေတြ႔ရပါ။ ေရ အေသာက္ခိုင္းၾကည့္ေတာ့ သိပါျပီ။ လူၾကီး၊ မိတ္ေဆြၾကီး တဦးရဲ႕ဇနီး ျဖစ္ေနတာမို႔ ပိုေသျခာေအာင္ ခရိုင္ေဆးရံုၾကီး ပို႔လႊတ္ျပီး၊ သမားေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ကို ယူေစရတယ္။ သမားေတာ္ကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ ထင္ျမင္ခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးတယ္။ လူနာကို ျပန္ေခၚလာျပီး၊ တတ္စြမ္းသ၍ ကုသျပဳစုမႈေတြကို ဗိုလ္မွဴးကေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ရက္ေတြမွာ အစြမ္းကုန္ လုပ္ေပးၾကရပါတယ္။

ယားယံတာကို ေခြးရုးေရာဂါ လကၡဏာေတြထဲမွာ တခ်ိဳ႕က ထည့္တာ မေတြ႕ရပါ။ ေရာဂါအေၾကာင္း စံုေအာင္ ေရးတာထက္ ကာကြယ္မႈက ပိုအက်ိဳးရွိမယ္ ထင္တယ္။ ေခြးကိုက္ခံရရင္ ေရနဲ႔ဆပ္ျပာသံုးျပီး၊ က်က်နန ေဆးပါ။ ကိုက္တဲ့ ေခြးကို ၇ ရက္ တိတိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ေခြးကို စိတ္ဆိုးျပီး သတ္မျပစ္သင့္ပါ။ တပါတ္ၾကာလို႔ ေခြးက ေသသြားတယ္ဆိုရင္ ေသျခာျပီ ေခြးရုး။ မေသျခာရင္ ကံတရား သိပ္အားကိုး မေနပါနဲ႔၊ Risk မယူပါနဲ႔။ ကာကြယ္ေဆး ထိုးပါ။ တႏွစ္မွာ လူေပါင္း ၁၀ သန္းမက ကာကြယ္ေဆး ထိုးေနၾကရတယ္။ အရင္က ခ်က္တ၀ိႈက္မွာ ၁၄ ခါ ထိုးရတာ။ နာမွ နာ။ ထိုးေပးရသူကပါ အားနာရတယ္။ အခုေပၚ ေဆးေတြက အဲေလာက္ မၾကာ၊ အဲေလာက္ မနာေတာ့ပါ။ အမ်ိဳးအစား ၂ မ်ိဳး ရွိတယ္။ Nerve tissue vaccine နဲ႔ Cell culture vaccine ေတြပါ။ ပဌမအမ်ိဳးက ေစ်းခ်ိဳတယ္။ ေစ်းခ်ိဳေတာ့ အေကာင္း နည္းတာေပါ့။ အခု စာေရးခ်ိန္ကာလ အိႏၵိယမွာ ၅ ခါထိုးရမဲ့ ARV ေဆးကိုသာ ဆိုင္တင္ခိုင္းတယ္။ ၁ လံုးကို ၃၇၀ ရူးပီး ေစ်းႏံႈးလို႔ ရုိက္ထားတယ္။ ၀ယ္တတ္ရင္ ၃၂၀ ဒါမွ မဟုတ္ ဒီထက္ ေစ်းေလ်ာ့မယ္။

တိရစၧာန္မွန္သမွ် အကိုက္ခံရရင္ အနာကို ဘယ္ေလာက္ ျပဲထြက္ေနေန ခ်ဳပ္မေပးရပါ။ သက္ရွိ တေကာင္ေကာင္ရဲ႕ သြားရည္ဟာ အကိုက္ခံရသူ ေသြးထဲ၀င္ရင္ မတည့္ပါ။ အနာကို ပိုးသန္႔ေအာင္လုပ္၊ အသားႏု ေကာင္းေကာင္း တက္လာေအာင္ ေစာင့္ျပီး၊ ေနာက္မွာ အနာရြတ္ ေသးခ်င္ရင္ အနာသစ္လုပ္ျပီးမွ လွလွေလး ျပန္ခ်ဳပ္ေပးရပါတယ္။

လူကိုက္ခံရရင္လဲ အဲလိုဘဲ။ နယ္တခုမွာ တာ၀န္က်တံုးက လူႏွစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။ တေယာက္က ကိုက္လိုက္လို႔ တေယာက္မွာ ႏွာေခါင္းျပတ္သြားတယ္။ ႏွာေခါင္းေပါက္ကို ဖံုးထားတဲ့ ညာဘက္က ခံုးခံုးေလးေနတဲ့ ေနရာ ပါသြားတယ္။ ခႏၶာေဗဒမွာ Ala Nasi လို႔ ေခၚတဲ့ေနရာေပါ့။ အနာက်က္ေတာ့လဲ ရုပ္ဆိုးေနတာေပါ့။ ေယာက္်ားေလး၊ ခပ္ရြယ္ရြယ္ ရွိေသးတာ။

(ဂ်န္ဂယ္လ္-ဆရာ၀န္) ဆင္ႀကံႀကံပါေတာ့တယ္။ အေရျပား အစားထိုးယံုနဲ႔ မရႏိုင္။ အရိုးႏု ပါရမယ္။ ခပ္ခံုခံုးလည္း ျဖစ္ရမယ္။ စားလဲ ဒီစိတ္။ သြားလဲ ဒီစိတ္။ ဆရာ၀န္မွာ ငယ္ငယ္က ဆရာကေတာ္ကို ရည္းစားထားခဲ့တံုးကလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနရွာတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ လူနာရဲ႕ နားရြက္ တေနရာကို ပံုက်ေအာင္ လွီးျဖတ္ယူျပီး၊ ျပတ္သြားတဲ့ ႏွာေခါင္းထိပ္မွာ အစားထိုး ခ်ဳပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္တႏွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ့္လူနာ မိန္းမရသြားပါတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၆-၅-၂၀၁၀

Read more...

Monday, May 3, 2010

Weight gain လွယံုမက ၀ခ်င္ေသးရင္

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးခ်င္တာ လြယ္တဲ့ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါ။ “ငါးက်ီးေျခာက္ ၾကပ္တင္”လို႔၊ “ငါးေဖါင္ရိုးေျခာက္” လို႔ အေခၚခံေနရသူမ်ားလို၊ ေမြးရာပါ မ်ိဳးဗီဇကိုက Skinny body type ခပ္ပိန္ပိန္ သမားမ်ားအတြက္ဆို ပိုခက္မည္။ ငါးမွာေတာင္ ပိန္ရင္ ငါးရာမသြင္းဘူး ထင္ပါရဲ႕။

၀ခ်င္ရင္ အရင္ဆံုး ေရာဂါဘယေတြ ကင္းေနဘို႔ လိုပါတယ္။ သိတဲ့အတိုင္း နာတာရွည္ ေရာဂါေတြက လူကို ပိန္သြား ေစပါတယ္။ TB, HIV-AIDS ကင္ဆာ၊ လည္ပင္ၾကီးေဟာ္မုန္းမ်ားေနသူ စတာေတြပါ။ တီဘီ ျဖစ္ေနသူတေယာက္ ေဆးပါတ္လည္လို႔ ေပ်ာက္လာရင္ ေသျခာေပါက္ ၀လာပါတယ္။ တိတိက်က် ဆိုရရင္ ညိဳျပီး ၀လာတာပါ။

ခပ္လြယ္လြယ္ သေဘာေပါက္ေအာင္ေျပာရရင္ ၀ခ်င္ရင္ ၾကီးၾကီးၾကံပါေလ။ အိႏၵိယကို ေရာက္ခါစ ဦးေမာသီရိ ဆိုတဲ့ စာေပဆုရဘူးသူ မိတ္ေဆြၾကီးကေပးတဲ့ အၾကံတခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ “တံငါျဖစ္မွေတာ့ ငါးၾကီးၾကီးမွ်ားပါ” တဲ့။ သူက အေျပာတင္ မဟုတ္ဘူး။ အဂၤလိပ္စကား တလံုးမွ မတတ္ေပမဲ့ သတၱိေကာင္းလွတဲ့ တိုင္းရင္းသူတေယာက္ကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဆိုသူနဲ႔ ေတြ႔ေအာင္ အားလဲေပး၊ အကူညီလဲ ေပးခဲ့တဲ့သူပါ။

ၾကီးၾကီးၾကံဘို႔ရာ တခါစား မ်ားမ်ား၊ အၾကိမ္လဲ မ်ားမ်ား၊ ထမင္းလုပ္ ၾကီးၾကီး၊ ထမင္းပန္းကန္အစား ဇလံု၊ ဇြန္းဆိုရင္ ေယာက္ခ်ိဳ သံုးပါ။ အေတြ႔အၾကံဳအရ ေျပာရရင္ လူေကာင္ၾကီးသူေတြ လက္ေရးလက္သား ေသးေသး၊ လက္မွတ္က ငယ္ငယ္ေလး ျဖစ္တတ္တယ္။ အဲေတာ့ လက္ေရးပါ ေျပာင္းခ်င္ ေျပာင္းလို႔ အၾကံေပးရမလားဘဲ။

၀ခ်င္ရင္ အေလး(၀ိတ္) မ, တာ ျငင္းစရာေတာ့ မရွိပါ။ မ်ားမ်ားစားဘို႔ေလာက္ေတာ့ မထိေရာက္ပါ။ ပိန္သူေတြရဲ႕ ဇီ၀ကမၼ ဆိုတဲ့ သက္ရွိတို႔ ထံုးစံလုပ္ေပးေနရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကုိယ္၌က ျမန္ျမန္ၾကီး လုပ္ေနသူေတြ ျဖစ္လို႔ (ကယ္လိုရီ) ေတြ ပိုရဘို႔ လိုပါတယ္။ စာသင္သလို ေျပာရရင္ အဆင့္ ၅ ဆင့္ရွိတယ္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္ထားပါ။
၁။ ခါတိုင္း တေန႔မွာ (ကယ္လိုရီ) ဘယ္ေလာက္ စားေနသလဲ။
၂။ စားေနတာထက္ ၅၀၀ (ကယ္လိုရီ) ပိုစားပါ။ စားႏိုင္ေအာင္ တေန႔ ၃ ထပ္ကေန ၄-၅ ထပ္ စားျပစ္လိုက္ပါ။
၃။ (၀ိတ္)မ ပါ။ Gym သြားခ်င္သြား၊ အိမ္မွာဘဲ လုပ္လုပ္။
၄။ အေလးခ်ိန္ ျပန္ခ်ိန္ပါ။ တပါတ္အျပီး ၁-၂ ေပါင္တိုးရင္ ေကာင္းတယ္။ ၁၀ ေပါင္ မတိုးခ်င္ပါနဲ႔။ က်န္းမာေရးအရ အေကာင္း မဟုတ္ပါ။ ၁ လကုန္ရင္ ၅-၈ ေပါင္ တိုးတာ ေကာင္းတယ္။
၅။ အေလးခ်ိန္ ဆက္မတိုးရင္ ေနာက္ထပ္ (ကယ္လိုရီ) ၂၅၀ ပိုစားပါေလ။

တေန႔ (ကယ္လိုရီ) ဘယ္ေလာက္လိုတာ သိဘို႔ “ဦးတိက်” ေတြအတြက္ ေဖၚျမဴလာ ရွိတယ္။ အရင္ဆံုး ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ လိုမဲ့ႏႈန္းထားကို တြက္ရတယ္။ Resting Metabolic Rate (RMR) လဲေခၚတယ္ Basal Metabolic Rate (BMR) လဲေခၚတယ္။ လမ္းလဲမေလ်ာက္၊ ေျပးလဲမေျပး၊ အသားေလးေနတံုး ကိုယ္ခႏၶာက အသက္ရွဴဘို႔၊ ႏွလံုးခုန္ဘို႔၊ အစာေျခေနဘို႔ စတာေတြရဲ႕ ဇီ၀အလုပ္ေတြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေျပာတာပါဘဲ။

ပ်င္းေတာ့ ပ်င္းစရာၾကီး။ သခ်ၤာလို ထပ္ရွင္းရအုန္းမယ္။
RMR = 9.99w + 6.25h - 4.92a + 166g-161
w = ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ကီလိုဂရမ္၊ h = အရပ္ စင္တီမီတာ၊ a = အသက္ ႏွစ္၊ g = က်ား-မ၊ (က်ား = 1 မ = 0)
တေန႔တာလိုမဲ့ (ကယ္လိုရီ) သိဘို႔ RMR ကို 1.25 နဲ႔ ေျမွာက္လိုက္ပါ။

ပိုျပီး စားႏိုင္ေအာင္ စားပံုစားနည္း ေျပာင္းသင့္ရင္ ေျပာင္းရမယ္။ အ၀စား ၃ ခါနဲ႔ သြားရည္စာ ၂ ခါ၊ ၃ ခါ စားပါ။ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဘက္ရည္ ေသာက္မဲ့အစား၊ ႏြားႏို႔၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္ပါ။ ေပါင္မံု႔စားရင္ အညိဳက အျဖဴထက္ ပိုတယ္။ အသီးအရြက္မွာလဲ ေရမ်ားမ်ား ပါတာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ေဂၚဖီ၊ ပဲစိမ္းစားဥ၊ သခြါးသီးတို႔ထက္ အာလူး၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ မံုလာဥနီ၊ ေျပာင္းဖူး တို႔က သာတယ္။ အသီးေတြဆိုရင္ လိမ္ေမာ္၊ ပိခ်္၊ ဇီးသီး၊ ဖရဲသီးေတြထက္ ငွက္ေပ်ာသီး၊ သစ္ေတာ့သီး၊ ေထာပတ္သီး၊ နာနတ္သီး၊ ပန္းသီးေတြက သာတယ္။ (ဆု-ပ္)ဆိုတဲ့ ဟင္းရည္ဆိုရင္ (ခရင္)ပါတာက အၾကည္ရည္ထက္ သာတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အစားအေသာက္ေတြထဲမယ္ စားသံုးဆီ ထည့္ရပါမယ္။ သံလြင္ဆီ၊ စားအုန္းဆီ၊ ေထာပတ္ဆီတို႔က ေနၾကာေစ့ဆီ၊ ပဲဆီတို႔ထက္ သာတယ္။ သာတယ္ဆိုတာ (ကယ္လိုရီ) ပိုရတာကို ေျပာတာပါ။ ေရွာင္သင့္တာေတြကေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ မကိုက္တဲ့ trans-fats ေတြမ်ားတဲ့ (ပက္စထရီ)၊ ကိတ္၊ ကြတ္ကီး၊ ျပဳျပင္ထားတဲ့ အသား-ငါး၊ (မာဂ်ရင္)၊ အလြယ္၀ယ္ရတဲ့ အစားအစာေတြပါ။

မျဖစ္မေနစားရမွာက (ပရိုတင္း) ဓါတ္ပါ အစာေတြ ျဖစ္တယ္။ အသားမ်ိဳးစံု၊ ငါးမ်ိဳးစံု။ စားႏိုင္တဲ့ အသားအမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္ (ကယ္လိုရီ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ ေထာပတ္၊ ဒိန္၊ (ေအာလစ္ဖ္)ဆီ၊ (ခရင္မ္)ဆိုတာေတြ ထပ္ျဖည့္ပါ။ အသားမစားသူေတြလဲ ၀ႏိုင္တာပါ။ ၾကြက္သားေတြ မာတင္းျပီး သန္ခ်င္ရင္ေတာ့ အသားစားသူမ်ားက ပိုသာပါတယ္။

စိတ္လႈတ္ရွားမႈေတြဟာ (ကလ္လိုရီ) အေတာ္ ျဖဳန္းျပစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္ေအးေအးထားပါ။ လြမ္းစရာ ၀တၱဳေတြ မဖတ္နဲ႕။ ေဟာလိ၀ုဒ္က သရဲကား၊ (ေအလီယန္)ကား၊ (အက္ရွင္)ကားေတြ မၾကည္နဲ႔၊ ဇာတ္ မနာနာေအာင္ ရိုက္ထားတဲ့ ကိုရီးယားကား၊ ကုလားကားေတြ မၾကည့္နဲ႕။ ဗမာေတြ ဒါေၾကာင့္ ပိန္ေနတာ။

စားခိုင္းတာေတာ့ ဟုတ္ပါျပီ၊ စားခ်င္စိတ္ ပိုေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဗီတာမင္ B အုပ္စု ေဆးေတြက အေထာက္အပံ့ ျပဳပါတယ္။ Cyproheptadine (Cypon) ဆိုတဲ့ေဆးက (အလာဂ်ီ) စတာေတြအတြက္ ျဖစ္ေပမဲ့ Anorexia nervosa ေခၚတဲ့ စားခ်င္ေသာက္ခ်င္စိတ္ နည္းေနသူေတြကိုလဲ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ နဲနဲေလး ျဖစ္လိုက္တာနဲ႔ က်သြား၊ ပိန္သြားျဖစ္တတ္တယ္။ (Cypon) တိုက္ရင္လဲ ခဏနဲ႔ ျပန္စားခ်င္ လာၾကမယ္။

ေနာက္တခုက အစပ္စားတဲ့လူ၊ (မဆလာ)ၾကိဳက္သူ၊ အခ်ဥ္ပါမွဆိုသူေတြ ခံတြင္းေတြ႕ရင္ စားသာစားပါေလ။ အစပ္တို႔၊ ဟင္းခပ္အေမႊးအၾကိဳင္တို႔ဆိုတာ စားခ်င္လာေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ တန္ခိုးရွိတယ္။ တရူပ္နံနံ (ၾကံမဆိုင္) ခပ္ထားတဲ့ ဟင္းခ်ိဳရည္က ပိုခ်ိဳသလို မဟုတ္လား။ “ႏွာညြန္႔ကို ျခဴတတ္ေသာ” ဆိုတဲ့အစားေပါ့။ ငရုပ္သီးက မတူတဲ့ အက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳး ရေစပါတယ္။ အစပ္ေတြဟာ (ကယ္လိုရီ) ပိုသံုးလို႔ ပိန္ေစတယ္။ အစပ္ပါမွ စားခ်င္စိတ္ပိုလို႔ ၀ေစမယ္။

ကိုယ္ခႏၶာ ၾကီးထြားေစတဲ့ ေဟာ္မုန္းဆိုတာ လူ႔ဦးေႏွာက္ကေန ထုတ္ေပးေနတယ္။ အေလးမသူမ်ား ၾကြက္သားေတြ သန္မာလာတာ သူ႔အစြမ္းပါ။ သဘာ၀ မဟုတ္ဘဲ အပိုေဆာင္းခ်င္သူေတြအတြက္ (စတီရြိဳက္) ေဟာ္မုန္း ေဆးေတြလဲ ရွိပါတယ္။ Human Growth hormone (HGH), Growth factors and Testosterone-based analogs ဆိုတာေတြပါ။ ဒီေဆးေတြကို အရြယ္လြန္သူ ေယာက္်ားေတြအတြက္ေရာ အားကစားသမားမ်ားအတြက္ပါ သံုးေနတာျဖစ္တယ္။ အိုလံပစ္ ဆုတံဆိပ္ ျပန္အပ္သူေတြ မနည္းေတာ့ဘူး မဟုတ္လား။ ေဟာ္မုန္းဆိုတာ အစြမ္းၾကီးသလို သတိၾကီးၾကီးလည္းထား သံုးရတာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။

ဂ်ပန္ (ဆူမို) နပမ္းသမားနည္းက “(ကယ္လိုရီ)မ်ားတဲ့ အစာေတြစား၊ အဆီ မမ်ားေစနဲ႔”။ (အင္စူလင္) ဆိုတဲ့ သၾကားဓါတ္ ထိန္းတဲ့ ေဟာ္မုန္းကို ဆြေပးလို႔၊ (ကယ္လိုရီ) မ်ားရင္ သိမ္းထားတဲ့ အဆီကို ထုတ္မသံုးစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ တခါတည္း မ်ားမ်ား စားႏိုင္ေအာင္ တခ်ိဳ႕က မနက္ေစာေစာစာ မစားဘဲေနတယ္။ သူလို ကိုယ္လိုေတြက တေန႔မွ ၂၀၀၀-၃၀၀၀ သာ စားတယ္။ (ဆူမို) နပမ္းသမားေတြ တေန႔ကို (ကယ္လိုရီ) ၆၀၀၀ ကေန ၂၀၀၀၀ အထိ စားသတဲ့။ အရက္ (ဘီယာ)လဲ ေသာက္ပါတဲ့။ သူလို ကိုယ္လိုဘဲေပါ့။ တထိုင္ထဲ ဘီယာ ဗူး ၁၀၀ ကုန္သူဆိုတာ ရွိဆိုဘဲ။ ေလ့က်င့္ခန္းကို ပိုျပီး၊ ျပင္းျပင္း ထံထံ၊ ေန႔စဥ္မွန္မွန္၊ လုပ္တာေၾကာင့္ စားခ်င္စိတ္ေတြ ပိုလာေစတယ္။

က်န္းမာေရးသတင္း အသစ္စက္စက္တခုက ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ ေမ်ာက္ေတြကို စုထားျပီး စမ္းတဲ့အခါ၊ အေကာင္ၾကီး ေတြက ႏိုင္ခ်င္တာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတဲ့ ေမ်ာက္ေတြမွာ အဆီစုျပီး၊ ၀မ္းေခါင္း က်ယ္လာသတဲ့။ ေကာက္ခ်က္ဆြဲရင္ စိတ္ဒုကၡရရင္ ၀တယ္ဆိုဘဲ။ ႏိုင္လိုမင္းထက္ အႏွိပ္စက္ခံေနရသူမ်ား အေတာ္ဘဲေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီ သီအိုရီက လူေတြအတြက္ မွားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဆိုရင္ အမွားၾကီး မွားတယ္။ စိတ္ေသာက မ်ားတိုင္းသာ ၀ရရင္လား ဗမာျပည္မွာ (ဆူမို) သမားခ်ည္းသာ ျဖစ္ေတာ့မယ္။

ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ “ေရာဂါ ကင္ရွင္း၊ ထမင္းဟင္း မ်ားမ်ား၊ ေဆး၀ါးလဲစား၊ အေလးလဲ မပါ” ခင္ဗ်ား။ စားနည္းလည္း သိျပီ။ စားခ်င္ေအာင္ လုပ္နည္းလည္း သိျပီ။ စားခ်င္တာ စားႏိုင္တဲ့ဘ၀မ်ိဳး ရဘို႔ကေတာ့ ေမ်ာက္ဆိုးမ်ား ႏွိပ္စက္တာ မခံၾကပါနဲ႔ ခင္ဗ်ား။

Dr. တင့္ေဆြ
၆-၈-၂၀၀၉
၃-၅-၂၀၁၀

Read more...

Sunday, May 2, 2010

Clotho (ကလိုသို) နတ္သမီး သို႔မဟုတ္ ဇာတာထဲကအတိုင္း အသက္ ၁၂၀ ရွည္ခ်င္ပါသလား

“အသက္ရွည္စြာ၊ အနာမဲ့ေၾကာင္း” ဆိုတာ ကမၻာဦးအစကတည္းက လူေတြ ရလို၊ ျဖစ္လိုတဲ့ အိပ္မက္ မဟုတ္ပါလား။ အနာမဲ့ေၾကာင္းေတြ ေရးေနရာက အသက္ရွည္ေဆး ေရးပါအံုးမယ္။ သိပၸံစာေရးဆရာမ်ားကလည္း ေရးခဲ့လွပါျပီ။ ဥပမာ (ကြတ္-ဗြန္နဂတ္) ရဲ႕ “နက္ျဖန္-နက္ျဖန္-နက္ျဖန္” ၀တၳဳ။ ေနာက္ ေရွးေဟာင္းဂရိ ၀တၳဳတပုဒ္မွာ (အီယုိ) နတ္သမီးက (တီသိုနီးယပ္စ္) ကို ခ်စ္ၾကြမ္း၀င္ျပီးသကာလ၊ သူ႔ခ်စ္သူကို “အသက္မေသသူအျဖစ္ ဖန္ဆင္းေပးပါဘုရား” လို႔၊ (ဇီးယစ္) ဘုရင္ၾကီးထံ ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ၊ (ဇီးယစ္) ကလည္း “တလံုး တ၀တည္း ျပည့္၀ေစသတည္း” လုပ္ေပးပါသတဲ့။ ေမ့သြားလိုက္တာကေတာ့ အစဥ္အျမဲ ႏုပ်ိဳေနေစ ဆိုတဲ့ဆု မပါလိုက္လို႔ (တီသိုနီးယပ္စ္) ဟာ မေသေပမဲ့ အို-အို-အိုျပီး သကာလ ႏွံေကာင္ေလာက္သာ အသံထြက္ႏိုင္တဲ့ဘ၀ ေရာက္သြားရပါေတာ့တယ္။

အသက္ရွည္ေဆး Anti-aging medicine ရဲ႕ေအာက္မွာ Diets အာဟာရ၊ Cosmetics အလွျပဳျပင္ျခင္း နဲ႔ Hormones ေဟာ္မုန္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီလို ဇရာျဖစ္စဥ္ကို အံတုခ်င္တဲ့အေရးမွာ ႏိုင္ငံေရးရႈေဒါင့္နဲ႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ရႈေဒါင့္ ႏွစ္ဖက္ကေန တင္ျပၾက၊ ေ၀ဖန္ၾက၊ ကန္႔ကြက္ၾက အေတာ္ က်ယ္ျပန္႔ေနတယ္။ အေမရိကန္လို တိုင္းျပည္မွာေတာ့ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားတာေတြ ရွိသလို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚခြင့္ ဆိုတာလည္း ရွိေသးတာမို႔ အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ “အမွားကို ဥပေဒနဲ႔တားျပီး၊ အမွန္ကို အခြင့္အေရးနဲ႔ လက္ရပ္ေခၚဘို႔ ၾကိဳးစားတာပါ။”

(ပရိုတင္း) အားေဆး တခုကို (ကလိုသို) လို႔ နာမယ္ေပးထားတယ္။ ဖိုးသက္ရွည္-ဖြါးသက္ရွည္ျဖစ္ေအာင္ (ကလိုသို) အပါအ၀င္ Life extension drugs ႏွင့္ Anti-aging medicines ေတြဟာ စမ္းသပ္ဆဲ အေျခအေနမွာသာ ရွိပါေသးတယ္။ Clotho (ကလိုသို) ဟာ ေရွးေဟာင္း ဂရိ နဲ႔ ေရာမ ဒႏၲာရီေတြထဲက နတ္သမီးတပါးရဲ႕နာမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမတို႔ အဆိုအရ (အူရန္ႏို) နဲ႔ (ဂီး) တို႔ရဲ႕ သမီး (ႏိုႏို) (ႏိုနာ) လို႔ေခၚျပီး၊ ဂရိအလိုအရ (ဇီးယပ္) ဘုရင္ၾကီးနဲ႔ မိဖုရားၾကီး (ႆီးမီးစ္) တို႔ရဲ႕ ကံကိုစီမံၾကကုန္ေသာ သမီးေတာ္သံုးပါးအနက္ အေထြးဆံုးပါ။ အသက္ ရွည္ျခင္း-တိုျခင္းမွာ သူမ၏ အလိုအရ ျဖစ္ရပါသတဲ့။

(ကလိုသို) ဟာ မ်ိဳးဗီဇျဖစ္ပါတယ္။ ၾကြက္ေတြကို စမ္းသပ္ခ်က္အရ (ကလိုသို) မ်ိဳးဗီဇ ေျပာင္းလဲသြားလို႔ အိုစာ သြားရေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆက္ျပီးစမ္းေတာ့ (ကလိုသို) ဟာ ဦးေႏွာက္၊ ေက်ာက္ကပ္၊ (ပါရာ သိုင္းရြိဳက္-ဂလင္း) ဆိုတဲ့ လည္ပင္းက (ကယ္လ္စီယံ) ကို အသံုးခ်တဲ့အၾကိတ္ တို႔မွာလည္း ပံုမွန္မဟုတ္ ျဖစ္လာတာ ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။

လူေတြဟာ အသက္ၾကီးလာတာနဲ႔ (ကလိုသို) ေလ်ာ့နည္းလာၾကတယ္။ ေသြးတိုးကို ထိန္းဘို႔ အသံုးခ်ႏိုင္ပံုရတာကို ခုရက္ပိုင္းေလးမွာ သိလာရတယ္။ (ကလိုသို) ထိုးေဆးတလံုး ထိုးေပးတာနဲ႔ ေသြးတိုးကို ၃ လ ေလာက္ၾကာေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ (ကလိုသို) မ်ိဳးဗီဇကို ဆြေပးတဲ့အခါ အသက္ၾကီးျခင္းရဲ႕ လကၡဏာေတြျဖစ္တဲ့ အရိုး အားနည္းျခင္း၊ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားအတြင္း ေသြးသြားလာမႈ ေႏွးေကြးလာျခင္းအျပင္ ၾကြက္သားေတြ အားယုတ္လာတာ တို႔ကိုပါ ေတြ႕လာရတယ္။

(ကလိုသို) ကို ပိုမိုတက္ၾကြေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္တဲ့ ၾကြက္ဟာ သာမန္ၾကြက္ထက္ အသက္ ၂၀% မွ ၃၀% ပုိရွည္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့ေပမဲ့ ကေလးရတာေတာ့ နည္းသြားပါသတဲ့။ ဘယ္အရာမွာမဆို ဒါေပမဲ့ေတြ ရွိတတ္တယ္။ သၾကားဓါတ္ ထိန္းေပးတဲ့ (အင္စူလင္) ကိုလည္း သက္ေရာက္တာမို႔ "ကေလးရွားတဲ့ ဖိုးသက္ရွည္ ဆီးခ်ိဳသမား" ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

အာဟာရ နည္းက လက္ေတြ႔ ပိုက်ပါတယ္။ “အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ” ဆိုၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ဒီနည္းမွာက (ကြန္ဆက္ပ္) ႏွစ္ခုရွိတယ္။ တခုကေတာ့ “ကေန႔ လူသားေတြဟာ ပေဝသဏီကာလ ေရွးကတည္းက စားသံုးခဲ့ၾကတဲ့ အစာေတြကို ေကာင္းေကာင္း စားသံုး ေက်ခ်က္ႏိုင္တယ္” ဆိုတဲ့ အယူအဆပါ။ ေက်ာက္ေခတ္ ကစျပီး၊ ဂူေနလူသားေတြ စားသံုးတဲ့ၾကတဲ့ အစာေတြဟာ လူနဲ႔ အသင့္ဆံုးဆိုတဲ့ Paleolithic diet အယူအဆက ၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္လာတယ္။ သား-ငါး၊ သစ္ဥ-သစ္ဖု၊ အသီး-အရြက္၊ အေစ့-အဆံေတြ ပါတယ္။ ေနာက္မွ အသစ္ထြင္ျပီး စုိက္ပ်ိဳး-ျပဳျပင္လာၾကတဲ့ ဆန္-ဂ်ံဳ၊ ပဲသီး-ပဲေတာင့္၊ ဆား၊ ေခ်ာထားတဲ့ သၾကား၊ ျပဳျပင္ထားတဲ့ဆီေတြ မပါဘူး။

ေနာက္ အာဟာရအယူအဆတခုကေတာ့ “Calorie restriction (ကလိုရီ) ကန္႔သတ္ျပီး စားသံုးျခင္း” ျဖစ္တယ္။ ပဌမ အယူအဆကို ျငင္းလည္း မျငင္းႏိုင္၊ ၀ယ္ခ်င့္စဖြယ္ သြားရည္က်ေအာင္ တင္ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ေပၚက အစာေတြကိုလည္း မစားဘဲ မေနႏိုင္ရာကေန ေပၚလာတယ္ ထင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ လူေတြဟာ ဘယ္ေနရာမွာမဆို လူ႔အစဥ္အလာ၊ ေရွးအစဥ္အလာနဲ႔ မကင္းေ၀းသင့္ဘူး။ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ ခ်င့္ခ်ိန္တာ၊ အကန္႔အသတ္ထားတာဟာ အမွား နည္းေစပါတယ္။ ဖတ္သူအားလံုး အသက္ ၁၂၀ ရွည္ေစေသာ္၀္။

Dr. တင့္ေဆြ
၂-၅-၂၀၁၀

Read more...

Saturday, May 1, 2010

Is it safe to live as before during pregnancy? ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရင္လို ေနလို႕ရသလား။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၁၆)
ဆရာရွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသား(ခင္ပြန္း)နဲ႕ဆက္ဆံလို႕ရပါသလား။ တကယ္လို႕ဆက္ဆံခဲ့ရင္ ဗိုက္ထဲက ကေလးကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသလား။

ပံုမွန္ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ အတူေနတာ ပံုမွန္ပါ။ ပံုမွန္ကုိယ္၀န္ဆိုရင္ အထဲကကေလးမွာ လိုအပ္တဲ့ အကာအကြယ္ေတြ အစံုရွိတယ္။ ေရျမႊာအိတ္က ပါးေပမဲ့ ခိုင္တယ္၊ ကာကြယ္ႏိုင္တယ္။ သားအိမ္အ၀မွာလည္း မပြင့္သေရြ႕ အခြ်ဲနဲ႔ ပိတ္ေနတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်ားအဂၤါျဖစ္ျဖစ္ ေတာ္ေတာ္တန္တန္ ပိုးမႊားျဖစ္ျဖစ္ ကေလးဆီ မေရာက္ႏိုင္ပါ။ ဆက္ဆံတာ သာမက ဆႏၨျပည့္၀သြားျခင္းဆိုတဲ့ Orgasm ျဖစ္တာေၾကာင့္လည္း ျပႆနာ မတက္ပါ။

ဒါေပမဲ့ “အရင္အတိုင္းသာ ဆက္လုပ္ပါ၊ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး”လို႔ တိုက္တြန္းတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အတြင္းသိ လင္မယား ဆိုရင္ ထားေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ ဘာမွမသိသူနဲ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ဆက္ဆံမိရင္ လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ရွိလို႔ကေတာ့ မေအသာမက ကေလးကိုပါ ကူးေတာ့မွာပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျပီဆိုတာနဲ႔ တားေဆး၊ တားနည္းေတြအတြက္ ၀ါယမစိုက္စရာမလို၊ မရွိသင့္ဘဲ ရွိသြားမွာမ်ိဳးလည္း စိုးရိမ္စရာ မရွိ၊ ရာသီရက္လည္း ၾကည့္မေနနဲ႔၊ ဆိုေတာ့ ပိုေတာင္ အဆင္ေျပသလို ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္တခါ ႏွစ္ေယာက္လံုးမွာ ေရာဂါဘယကင္းေနရင္ (ကြန္ဒြန္) မလို ျဖစ္ေနလို႔ အတူပိုေနတာ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

ပံုမွန္ကုိယ္၀န္ေဆာင္ မဟုတ္တာ လာပါမယ္။ အထစ္အေငါ့ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ေမြးဖြါးရာဇ၀င္ Bad Obstetric history တခုခုရွိေနရင္။ ဥပမာ Miscarriage/Abortion ကိုယ္၀န္ပ်က္တာ၊ Pre-term labor လမေစ့ကိုယ္၀န္ (၃၇ ပါတ္ထက္ေစာ) ေမြးဘူးတာမ်ိဳး။ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕သားအိမ္အ၀ဟာ မလံုဘူး၊ ကုိယ္၀န္ ရင့္လာတာကို ထိန္းမထားႏိုင္ဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ရင္ သားအိမ္အ၀ကို မေမြးမခ်င္း ပိတ္ခ်ဳပ္ေပးတားရတယ္။ ဒီေတာ့ ဆက္ဆံလိုက္ရင္ ေသခ်ာေပါက္ ေစာေမြးလာႏိုင္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ပံုမွန္ မဟုတ္တာေတြက ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေနတံုး ေသြးဆင္းလာတာ၊ အရည္ဆင္းတာ။ (အာလ္ထြာေဆာင္း) ရိုက္လိုက္ေတာ့ အမႊာကုိယ္၀န္ေဆာင္ေနတာနဲ႔ အခ်င္းက သားအိမ္အ၀နား ရွိေနတာေတြကို ဆိုလိုတယ္။

အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာရရင္ ကုိယ္၀န္တခုကို ၃ လစီ၊ ၃ ပိုင္း၊ သတ္မွတ္တာမို႔ “ဒုတိယ ၃ လမွာ ဆက္ဆံတာ ဘာမွျဖစ္စရာ မရွိဘူး” လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စ ပဌမ ၃ လမွာ အမ်ိဳးသမီးဟာ Morning sickness ကိုယ္၀န္ေဆာင္စ လကၡဏာေတြ ခံစားေနရလို႔ ဆက္ဆံခ်င္စိတ္ အပါအ၀င္ အာရံုငါးပါး၊ နည္းပါးေနလိမ့္မယ္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ ေနာက္ဆံုး ရက္ေတြမွာ အေရွာင္ခိုင္းတာကေတာ့ လိုရမယ္ရသေဘာပါ။ သီအိုရီအရ ေယာက္်ားရဲ႕ Semen ထဲပါတဲ့ ဓါတ္က သားအိမ္ကုိ ညွစ္ေစေအာင္ ဆြေပးမလားလို႔ပါ။ ကိုယ္၀န္သည္မွာ ေနရထိုင္ရတာ ေလးလံလာျပီ၊ အသြားအလာလည္း ခက္လာျပီမို႔၊ စိတ္အလိုလည္း နည္းပါးႏိုင္တယ္ မဟုတ္လား။

ဇနီးသည္ ကုိယ္၀န္ရွိခ်ိန္လိုက္ျပီး၊ ေယာက္်ားသားေတြမွာလည္း စိတ္ကစားမႈ ေျပာင္းတတ္ေသးတယ္။ သူငယ္ခ်င္း တေယာက္ ေဆးေက်ာင္းနဲ႔ မနီးမေ၀းက ကုိယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းကေလးတေယာက္ကို “သိပ္လွတယ္ကြ” ဆိုျပီး၊ တဖြဖြ ေျပာခဲ့ဘူးတယ္။ တမ်ိဳးမထင္ပါနဲ႔ အေျပာသက္သက္သာပါ။ ကာယကံရွင္ ခင္ပြန္းတခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ေမြးလာမဲ့ကေလး အနာဂတ္ေရး စဥ္းစားရ၊ ဇနီးသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေၾကာင့္ၾကရနဲ႔ သီလသာ ေစာင့္ေနခ်င္ၾကတယ္။

“က်န္းမာေရးနဲ႔ ဘာသာေရး ရႈေဒါင့္ေတြ အသာထား၊ ကုိယ္၀န္ဆိုတာ လိင္ဆက္ဆံတာက စတယ္ မဟုတ္လား”လို႔ ေျပာၾကတာလည္းရွိတယ္။ အားေပးတဲ့ဘက္ကေန ထပ္ေျပာတာက “(ဗဂ်ိဳင္းနား)ဟာ ပိုျပီး စိုစြတ္ေနတယ္။ ေနရာက အဂၤါမွန္သမွ် အျမင္အရ ပိုမိုေဖါင္းၾကြေနတယ္။ ဒီအခ်ိန္ၾကမွ ပဌမ Climax ေရာက္ရတယ္။” စသျဖင့္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရတာက ကုိယ္ခႏၶာ အျပင္ပံုသဏၭာန္သာမက အတြင္းစိတ္မွာပါ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိလာတယ္။ ေဟာ္မုန္းေတြလည္း အေျပာင္းၾကီး ေျပာင္းလာတယ္။ မတူတာက စိတ္အလို နည္းသူေတြက နည္းလာသလို၊ မ်ားခ်င္သူကလည္း မ်ားႏိုင္တယ္။ အမွန္က ကုိယ္၀န္ မေဆာင္ခ်ိန္မွာလည္း စိတ္အလိုဆိုတာ အတက္အက် ရွိတာပါ။ ခင္ပြန္းသည္က ပိုျပီး နားလည္မႈ ရွိရပါမယ္။ ကာမပိုင္ဘ၀ ေရာက္ၾကျပီဆိုတာနဲ႔ “ငါပိုင္တာဘဲ ငါ့သေဘာဘဲ” လို႔ မျဖစ္သင့္ပါ။ သာယာမႈဆိုတာ ေက်နပ္မႈကင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမပါ၊ တဖက္သတ္ခ်ည္းသာဆိုရင္ အၾကင္လင္မယားရဲ႕ ဓမၼတာ မဟုတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

စံုေအာင္ထည့္ေရးပါရေစ။ အတူေနတာမွာ “အၾကမ္းဘရမ္း” ဆက္ဆံတာမ်ိဳး ေရွာင္ရပါမယ္။ အေနအထား Position ကုိ သင့္ေအာင္ ေရြးတတ္ရမယ္။ (အိုရယ္လ္) နည္းသံုးရင္ ေလသြင္းမႈတ္တာမ်ိဳး ျဖစ္မသြားေစရပါ။ Air embolism ဆိုတာ ရတတ္တယ္။ ေလက ေသြးေၾကာထဲ သြားပိတ္ျပီး၊ အသက္ကိုပါ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္လို႔ပါ။

ဒီက်န္းမာေရးအေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါ သူမ်ားဆီမွာေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သား စကားေျပာၾကပါ။ ေဆြးေႏြးၾကပါ။ (၀ပ္ေရွာ့ခ္) တက္ပါ စသျဖင့္ အၾကံျပဳတာေတြ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယဥ္ေက်းမႈမွာ သူတို႔ေျပာသမွ် လိုက္လုပ္လို႔မရပါ။ မရေတာ့ “မေကာင္းဘူး။ သိပ္ ေအာက္တယ္” ဆိုခ်င္သူေတြက ဆိုမယ္။ အဲလိုမဟုတ္ပါ။ ေခတ္အမီဆံုး၊ ေရွ႕ဆံုးေရာက္ တိုင္းျပည္ေတြနဲ႔ ေျပာင္းျပန္သာရွိတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစတဲ့ အေပါင္း-အႏုတ္ေတြဆိုတာ သိပ္ၾကီးထူးတာ မဟုတ္ပါ။

သူမ်ားေတြ လုပ္တာကုိ လိုက္မလုပ္ႏိုင္လို႔ စိတ္အား မငယ္သင့္ပါ။ မလုပ္နဲ႔ဆိုတာကို ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲလို႔ မထင္သင့္ပါ။ သစ္တိုင္း၊ ဆန္းတိုင္း၊ သူမ်ားတိုင္းျပည္ေတြကလူေတြ ေျပာတိုင္း-လုပ္တိုင္း-ခိုင္းတိုင္း အဟုတ္ၾကီး မထင္သင့္ၾကပါ။ သူမ်ားေတြ မလုပ္ႏိုင္တာေတြလည္း ကုိယ့္ဆီမွာ ရွိပါတယ္။ ေရာဂါ အဆန္းေတြကို လက္ရပ္ေခၚေနတဲ့ အက်င့္စရိုက္ အဆန္းအျပားေတြဟာ ကိုယ့္ဆီမွာ ရွားတယ္။ မိသားစုရဲ႕ ေႏြးေထြးမႈမ်ိဳး၊ လူၾကီးသူမ၊ အာစရိယေတြရဲ႕ ထိန္းကြပ္မႈမ်ိဳး ဆိုတာက ကုိယ့္ယဥ္ေက်းမႈမွာသာ ရွိပါတယ္။

အဂၤလိပ္လို တြဲေခၚလို႔ ေကာင္းတဲ့ စာလံုးႏွစ္လံုးရွိတယ္။ Intercourse ဆိုတဲ့ အဂၤါခ်င္းဆက္ဆံမႈကို အေရွာင္ခိုင္းျပီး၊ Intimacy ဆိုတဲ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္၀ ရင္းႏွီးၾကြမ္း၀င္ၾကဘို႔ကိုေတာ့ ကုိယ္၀န္ရွိစဥ္ တေလ်ာက္လံုး မျဖစ္အေနလုပ္ဘို႔ အၾကံျပဳတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၃၀-၄-၂၀၁၀

Read more...

Trans fats အညာသားမ်ား ဆီစားၾကသည္

ငယ္ငယ္က ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရင္ ဇာတိရြာကို သြားလည္ေနက်။ အိမ္တိုင္းမွာ ဆီၾကိတ္တဲ့ဆံု ဆိုတာရွိတယ္။ သစ္ပင္ၾကီးၾကီးရဲ႕ ေအာက္ေျခပင္စည္ကိုျဖတ္၊ ေျမမွာစိုက္၊ အလည္မွာ တြင္းေပါက္တခု ထြန္းျပီး၊ ဆီဆံုလုပ္တာပါ။ ဆံုထဲကို ေျမပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွမ္းျဖစ္ျဖစ္ထည့္၊ သစ္က်ဥ္ေပြ႕မွာ ၀ါးကုိင္းတပ္ျပီး ႏြားတေကာင္ကို ဆြဲခိုင္းတယ္။ ဆံုေအာက္ေျခမွာ သစ္သားျပားၾကီးကို ခြေထာက္လုပ္ ေထာက္ထားျပီး၊ ၀ါးကုိင္းနဲ႔ ဆက္ေပးတာမို႔ ႏြားက ပတ္ျခာလည္သြားတယ္။ သစ္သားျပားၾကီေပၚမွာ တက္စီးလိုက္ရတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္။ ၾကာေတာ့ ႏွမ္းကေန ႏွမ္းဆီ၊ ေျမပဲကေန ေျမပဲဆီေတြ ထြက္လာျပီ။ လူၾကီးေတြက ဆီစစ္စစ္က ေမႊးတယ္လို႔ေျပာတာကို နားမလည္တတ္တဲ့ အရြယ္ကေပါ့။

တခ်ိန္က ဗမာျပည္ဟာ တကယ္ကို ဆီကိုေရခ်ိဳး၊ ေဆးရိုးမီးလွံဳဘ၀မွာ ရွိခဲ့တာပါ။ ဆီဆံုေခတ္ကေန ဆီစက္ေခတ္ ေရာက္ေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြေသာ ဆီဆိုတာေတြ ေပၚလာတယ္။ ေျမပဲထဲ၊ ႏွမ္းထဲ၊ တျခားအေစ့အဆံေတြ ေရာရေတာ့တဲ့ေခတ္ ေရာက္လာတယ္။ ေခတ္ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ သစ္လာလာ အညံ့ေတြေရာပါလာရင္ မေကာင္းဘူး။ ခုေတာ့ ဆီကိုေရခ်ိဳးဘို႔ ေနေနသာသာ လက္ဖက္ကိုဆမ္းဘို႔ေတာင္ မေလာက္ေတာ့ပါ။ အဖြါးဆိုရင္ ထန္းသီးမႈတ္ အေနေတာ္ထဲမွာ လက္ဘက္ကို သိပ္ထည့္၊ အေပၚက ဆီစစ္ကို ဆမ္းျပီး၊ အၾကာၾကီး သိမ္းထားတယ္။

အရင္တံုးက တိရစၧာန္အဆီထက္ အသီးအႏွံဆီက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ အခုမဟုတ္ေတာ့ပါ။ က်န္းမာေရးနဲ႔ မသင့္တဲ့ ဆီေတြဆိုတာ အဂၤလိပ္လို Trans fats or trans fatty acids လို႔ ေခၚတယ္။ (ထရန္႔-ဆီ) ဟာ ၀ါေစ့ဆီ၊ ပဲပုတ္ေစ့ဆီေတြကေန ထုတ္တာပါ။ လူေတြ သမားရိုးက် စားသံုးခဲ့ၾကတဲ့ဆီကို လူေတြကဘဲ ျပဳျပင္ျပီး၊ (ထရန္႔-ဆီ) လုပ္ၾကတာပါ။ သမားရိုးက်ဆီကို (ဟိုက္ဒရိုဂ်င္) ထပ္ေပါင္းထည့္လိုက္တာတဲ့။ စလုပ္ခဲ့သူက ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး။ ၁၉၀၂ ကေပါ့။

အဲလိုလုပ္လိုက္ေတာ့ ဆီက ျပစ္သြားတယ္။ ျပစ္ေတာ့ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ အသံုးခံတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီဆီနဲ႔ ေၾကာ္တဲ့ အစားအေသာက္ကလည္း အရသာတမ်ိဳး ထူးလာေစတယ္တဲ့။ ျပန္ျပန္လဲ သံုးႏိုင္လို႔ တြက္ေျခ ကိုက္ေသးတယ္။ မကုိက္တာကေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ပါ။ နာမည္ၾကီး “(ကိုလက္စေထာ) ဆိုး” တိုးေစတယ္။

(ကိုလက္စေထာ) ကလည္း အဆိုး(LDL) နဲ႔ အေကာင္း(HDL) ဆိုျပီး၊ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိတာဘဲ။ လူေတြနဲ႔ အေတာ္ တူတယ္ မဟုတ္ပါလား။ လူဆိုးေတြ ၾကီးစိုးရင္ ရပ္ရြာနာတယ္၊ တိုင္းျပည္ ႏံုျခာတယ္ မဟုတ္လား။ ဆီဆိုးေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္းျပီး၊ Stroke (စထုပ္ခ္) ရႏိုင္တယ္။ ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား (၂) ရမယ္။ အသက္ တိုတယ္။ ေနာက္ျပီး အ၀လြန္တာ၊ အသဲ၊ ကင္ဆာ၊ (အဇာမိုင္ယာ) ေရာဂါေတြကိုလည္း ျဖစ္ေစမယ္။ ေၾကာက္စရာၾကီးပါ။ (အဇာမိုင္ယာ) ဆိုတာက နာမည္ၾကီး ေဟာလီ၀ုဒ္ မင္းသားကေန ႏွစ္ထပ္ကြမ္း (ေအာ္စကာ မဟုတ္ပါ) သမတ ျဖစ္လာခဲ့သူ (ေရာ္နယ္-ရီဂင္) အသက္ၾကီးေတာ့ ျဖစ္ရရွာတာမ်ိဳး ေျပာတာ။

ဒီလို မေကာင္းပါရက္နဲ႔ (ထရန္႔-ဆီ) ဘာလို႔ ေပၚျပဴလာျဖစ္လာလဲဆိုတာ သိဘို႔လိုတယ္။ ၁၉၉၀ (ေရြးေကာက္ပြဲ အေၾကာင္း ေျပာမွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္) အရင္က (ထရန္႔-ဆီ) မေကာင္းတာကို သိပ္မသိၾကဘူး။ သူငယ္ခ်င္းတို႔၊ လင္မယားတို႔လို ေပါင္းၾကည့္မွ သိတာမ်ိဳးေပါ့။ အစိုးရဆိုရင္ ေကာင္း-မေကာင္း (၄) ႏွစ္နဲ႔ အကဲျဖတ္ႏိုင္တယ္။

လူစားတာေတြထဲမယ္ ကဇီဓါတ္ (ကာဗြန္ဟိုက္ရိတ္)၊ သား-ငါး (ပရိုတင္း) နဲ႔ ဆီ-အဆီ (ဖက္) ဆိုတဲ့ သံုးမ်ိဳးကို ယွဥ္ၾကည့္ရင္ တဇြန္းခ်င္း တူတာေတာင္ ဆီ-အဆီ ကေနရတဲ့ (ကလိုရီ) ဟာ က်န္တဲ့အုပ္စုေတြထက္ ႏွစ္ဆမက မ်ားတာ။ လူတေယာက္ဟာ ကိုယ္လိုတဲ့ (ကယ္လိုရီ) ရဲ႕ ဆယ္ပံုတပံုေက်ာ္ဟာ (ထရန္႔-ဆီ) ကေန ရတာဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းပါ။ အစစ္မဟုတ္တာ ၂၅% ေရာလို႔ကေတာ့႕႕႕။

အစားအေသာက္ေတြမွာ အဆီ ဘယ္ေလာက္ပါတယ္ဆိုတာ ေရးျပီးမွ ေရာင္းရမယ္လို႔ ဥပေဒထုတ္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာဆို သတိထားႏိုင္ပါမယ္။ ဘာဥပေဒမွ ဂရုမစိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံဆိုရင္ ကံသာလ်င္ အမိ၊ ကံသာလ်င္ အဖ၊ သေဘာထားျပီး၊ တရားနဲ႔သာ ေျဖေပေတာ့။ “အမိအဖ ဆိုတာ တျခားဟာ မရွိေစသင့္ပါ။”

သူမ်ားကိုဘဲ အျပစ္မေျပာနဲ႔ဗ်ိဳ႕။ (ထရန္႔-ဆီ) ျဖစ္ေအာင္မလုပ္ဘဲ နဂိုကတည္းက (ထရန္႔-ဆီ) ပါတဲ့ဆီေတြဆိုတာလည္း ရွိပါတယ္။ ႏြားႏို႔၊ အမဲ-ဆိတ္-သိုးအဆီ၊ ေထာပတ္၊ (မာဂ်ရင္း)။

ဇာတိျမိဳ႕ရြာကေန ခ်င္းေတာင္ဖက္က ျဖတ္ထြက္လာရတံုးက ကားလမ္းေဘးမွာ ေက်ာက္ဆံုထဲကို ခ်င္းႏွမ္းမဲမဲေတြတည့္၊ ၾကည္ေပြ႕ကုိင္ျပီး၊ လက္နဲ႕မေမာမပမ္း ေထာင္းကာ၊ ဆီျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ ခ်င္းမၾကီးေတြ ျမင္ခဲ့ရဘူးတယ္။ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ခုခ်ိန္မွာ (ကပီး) တို႔ အဲလို ဆီေထာင္းႏိုင္ေသးရဲ႕လား။ ကြ်န္ေတာ့္ရြာမွာေတာ့ ဆီဆံုေပ်ာက္တာ ၾကာခဲ့ပါျပီေကာ။

(ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း) နဲ႔အတူပါလာတဲ့ အစားအေသာက္ေတြမွာ (ထရန္႔-ဆီ) ေတြပါတယ္။ (ဖရင့္ခ်္-ဖရိုင္း)၊ (ဒူးနတ္)၊ (ပက္စ္ထရီ)၊ (ပီဇာ)၊ (ကြတ္ကီးစ္)၊ အာလူး(ခ်စ္ပ္)၊ (ကင္ဒီ-ဘား)၊ ဟမ္းဘာဂါ၊ ၾကက္ေၾကာ္၊ (ေပါ့ပ္ကြန္)၊ (မာဂ်ရင္း-စတစ္)၊ ႕႕႕။

ကဲ ႕႕႕ (မက္ေဒၚနယ္)တို႔၊ (ေကအက္ဖ္စီ)တို႔၊ (ပီဇာ)တို႔ သြားစားႏိုင္သူမ်ား ကံေကာင္းပါေစ။

Dr. တင့္ေဆြ
၉-၄-၀၉
၁-၅-၂၀၁၀
မွတ္ခ်က္။ (ကပီး) ဆိုတာ ခ်င္းစကားနဲ႔ ညီမ၊ အမ၊ အေဒၚ စသူေတြကို ခင္ခင္မင္မင္ ေခၚတာပါ။

Read more...