Tuesday, April 27, 2010

Sympathy and Empathy သနားစိတ္ ႏွင့္ စာနာစိတ္

ေဆးေလာကမွာ တူသလိုလိုနဲ႔ ကြဲျပားတဲ့ ေ၀ါဟာရ ႏွစ္ခုရွိတယ္။ ကြဲျပားေပမဲ့ တြဲသြားတာႏွစ္ခုလဲ ျဖစ္ၾကတယ္။

လူနာတဦးရဲ႕ ေရာဂါအေျခအေနကို ညွာတာစိတ္နဲ႔ သက္သာေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္တာကို သနားစိတ္ Sympathy လို႔ ေခၚမယ္။ လူနာတဦး ျဖစ္ပ်က္ ခံစားေနရတာကို ကိုယ္ခ်င္းစာျပီး၊ လူနာနဲ႔ မွ်ေ၀ခံစားတာကို စာနာစိတ္ Empathy ေခၚပါရေစ။

အဆက္အစပ္ သေဘာအရဆိုရင္ Sympathy က နိမ့္က်ေနသူ၊ ကံအေၾကာင္း မလွသူေတြအေပၚ ထားတဲ့ စိတ္သေဘာ ျဖစ္ျပီး၊ Empathy ကေတာ့ ေဆြးမ်ိဳး၊ မိတ္သဂၤဟေတြအေပၚ ထားတာမ်ိဳးနဲ႔၊ အသိဥာဏ္ကလာတဲ့ ပရဟိတ သေဘာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္လႈတ္ရွားမႈအရ ေျပာရရင္ Empathy က နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္မႈျဖစ္ျပီး၊ Sympathy က ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းသေဘာ ေဆာင္ပါတယ္။

ဥပမာ -
“ခင္ဗ်ားမွာ ဒီေရာဂါျဖစ္ရတာ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ”လို႔ ေျပာတာရယ္ ကိုယ္အမူအယာျပတာရယ္က Empathy စိတ္။
“ခင္ဗ်ားမွာ ဒီေရာဂါျဖစ္ေနရတာကို ကြ်န္ေတာ္ ဒီလို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးပါမယ္”လို႔ မေျပာရင္ေတာင္မွ တကယ္ လုပ္ေပးတာမ်ိဳးက Sympathy စိတ္အရပါ။

ႏွစ္မ်ိဳးက တူေပမဲ့ ျခားနာပါတယ္။ Sympathy စိတ္က သူမ်ားေ၀ဒနာကို အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္ျပီး၊ Empathy စိတ္က ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားတဲ့သေဘာ ေဆာင္ပါတယ္။ Empathy စိတ္ဟာ ႏွစ္ဦးသားအၾကား တိုင္ပင္မထားၾကေပမဲ့ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္တာမွာ သြားတူေနတာမ်ိဳးပါ။ Community/Minority လူနည္းစုေလးတခုမွာ ရွိတတ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးေပါ့။ Sympathy စိတ္ကေတာ့ Empathy လို တဖက္သား အနားမွာရွိေနမွ ျဖစ္တတ္တာ မဟုတ္ပါ။

Sympathy စိတ္နဲ႔ Empathy စိတ္ဟာ ဆက္စပ္ေနတယ္။ လူနာကို ကုသေပးတဲ့နယ္ပယ္မွာ မတူတဲ့ အက်ိဳးေတြ ရေစပါတယ္။ ဆရာ၀န္က Empathy စိတ္ထားရင္ သူဟာ လူနာရဲ႕ ေ၀ဒနာခံစားေနရတာကို နားလည္ျပီး၊ ေ၀ဒနာရဲ႕ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ အရည္အေသြး၊ (ဘာေရာဂါလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ဆိုးသလဲ) ဆိုတာအေပၚ အာရံုထားပါမယ္။ Sympathy စိတ္နဲ႔ၾကည့္တဲ့ ဆရာ၀န္ကေတာ့ လူနာခံစားမႈရဲ႕ အရည္အေသြး (ဘယ္လိုနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ခံစားေနရသလဲ၊) ဆိုတာကို မွ်ေ၀ခံစားတာမ်ိဳးမို႔ မတူၾကပါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ Empathy စိတ္ ပိုေလေလ၊ ေရာဂါကိုကုသရာမွာ အက်ိဳးမ်ားေလ ျဖစ္ႏိုင္ျပီး၊ Sympathy စိတ္ကဲသြားရင္ ဆရာ၀န္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ ၾကားေနသေဘာ ပ်က္ယြင္းတဲ့အတြက္၊ ေျပာင္းျပန္အက်ိဳး ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။

တိတိက်က် ေျပာရရင္ Empathy စိတ္ဆိုတာက မ်ဥ္းေျဖာင့္သြားသလို မ်ားေလ၊ တိုးေလျဖစ္တယ္။ Sympathy စိတ္ မ်ားတာက (ဂ)ငယ္မ်ဥ္းလို၊ အစပိုင္းမ်ားတာက (အေကာင္းသေဘာ) အတက္ဆီ ဦးတည္ျပီး၊ ေနာက္ ဆက္မ်ားလာတာနဲ႔ ေအာက္ျပန္ ဆင္းသြားတာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။

ေဟာေျပာပြဲတခုမွာ -
တေယာက္က “ဘာသာရပ္ကို ေဟာေျပာသူ ဘယ္ေလာက္ ဂရုတစိုက္ ေလ့လာသလဲ empathetic study of the subject ဆိုတာ နားလည္ႏိုင္တယ္။” လို႔ ေျပာမယ္။
ေနာက္တေယာက္က “ငါေတာ့ ေဟာေျပာတဲ့လူ ဘာသာရင္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ မရွိတဲ့အေပၚ only sympathize သနားေတာင္ သနားေသး။” လို႔ မွတ္ခ်က္ေပးတာမ်ိဳး။

အေျခအေနတခုမွာ empathetic ျဖစ္ေပမဲ့ sympathetic မျဖစ္ဘဲရွိႏိုင္တယ္။ ဥပမာ လူနာဟာ မဆင္မျခင္ေနလို႔ ေရာဂါ ဆိုး၀ါးသြားတာကို ဆရာ၀န္က “သူခင္ျမာ ျဖစ္မွျဖစ္ရပေလ”ဆိုျပီး၊ sympathy ျဖစ္မေနေတာ့ဘဲ၊ “ဘာ့လို႔ ဒီလို ျဖစ္သြားရတာသလဲ”လို႔ ေစာေၾကာ ဆန္းစစ္တာဟာ empathetic စိတ္နဲ႔ လုပ္တာပါ။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ရင္ခြဲရံုမွာ ေသဆံုးရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ရွာတာမ်ိဳးကလဲ ဒါဘဲ။ sympathy စိတ္မွ မလိုေတာ့ဘဲကိုး။

ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ကုေနတဲ့ လူနာတေယာက္ ဆံုးပါးသြားတဲ့အခါ ဆရာ၀န္ျဖစ္တဲ့စိတ္မ်ိဳးက empathetic ျဖစ္တာ။ ဆရာ၀န္ရဲ႕ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ဆံုးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေတာ့ empathetic ေရာ၊ sympathetic ေရာ ႏွစ္ခုလံုးျဖစ္ရပါတယ္။

Empathetic ျဖစ္ဘို႔ ဆရာ၀န္-လူနာဆက္ဆံေရးက အေရးပါတယ္။ Communications ၾကြမ္းက်င္ပါမွ။ ေနာက္ မတူတာ တခုကေတာ့ Empathy စိတ္ကိုေတာ့ သင္ယူ ေလ့က်င့္ေပးလို႔ တိုးပြါးလာႏိုင္ပါတယ္။ Sympathy စိတ္ဆိုတာကို ေမြးယူ၊ သင္ေပးလို႔ မရပါ။

Empathy စိတ္နဲ႔ Sympathy စိတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးဟာ ကရုဏာစိတ္ Compassion ရဲ႕အေျခခံေတြျဖစ္ၾကျပီး၊ ေမတၲာ Love ဆိုတာမွာလဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး အၾကံဳး၀င္ၾကပါတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၇-၉-၀၉
၂၇-၄-၂၀၁၀

No comments:

Post a Comment